Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na tle innych krajów

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na tle innych krajów

W Polsce aż 96,3% energii elektrycznej produkuje się w elektrowniach cieplnych opalanych węglem, a tylko 3,7% w elektrowniach wodnych. Polska nie posiada elektrowni atomowych. Taka struktura produkcji energii elektrycznej spowodowana jest występowaniem dużych złóż węgla kamiennego i brunatnego. Nasz kraj nie posiada natomiast odpowiednich warunków do budowy wielkich elektrowni wodnych, a budowa elektrowni atomowych nie ma aprobaty społecznej.

Państwem o diametralnie innej strukturze produkcji energii elektrycznej jest Norwegia. Aż 99,5% energii elektrycznej produkuje się tam w elektrowniach wodnych. Sprzyja temu odpowiednia rzeźba terenu oraz duże zasoby wód powierzchniowych Gór Skandynawskich. 0,5% energii elektrycznej w Norwegii produkują elektrownie cieplne, bazujące na pochodnych ropy naftowej.

Jeszcze inną strukturę produkcji energii elektrycznej ma Francja. Największy udział mają elektrownie atomowe - 75,7% produkcji energii elektrycznej. Mniejsza jest produkcja w elektrowniach wodnych (17%) i cieplnych (7,3%). Taką strukturę mają na ogół państwa wysoko rozwinięte, nie posiadające dużych zasobów surowców energetycznych.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.