Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na tle innych krajów

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na tle innych krajów

W Polsce aż 96,3% energii elektrycznej produkuje się w elektrowniach cieplnych opalanych węglem, a tylko 3,7% w elektrowniach wodnych. Polska nie posiada elektrowni atomowych. Taka struktura produkcji energii elektrycznej spowodowana jest występowaniem dużych złóż węgla kamiennego i brunatnego. Nasz kraj nie posiada natomiast odpowiednich warunków do budowy wielkich elektrowni wodnych, a budowa elektrowni atomowych nie ma aprobaty społecznej.

Państwem o diametralnie innej strukturze produkcji energii elektrycznej jest Norwegia. Aż 99,5% energii elektrycznej produkuje się tam w elektrowniach wodnych. Sprzyja temu odpowiednia rzeźba terenu oraz duże zasoby wód powierzchniowych Gór Skandynawskich. 0,5% energii elektrycznej w Norwegii produkują elektrownie cieplne, bazujące na pochodnych ropy naftowej.

Jeszcze inną strukturę produkcji energii elektrycznej ma Francja. Największy udział mają elektrownie atomowe - 75,7% produkcji energii elektrycznej. Mniejsza jest produkcja w elektrowniach wodnych (17%) i cieplnych (7,3%). Taką strukturę mają na ogół państwa wysoko rozwinięte, nie posiadające dużych zasobów surowców energetycznych.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.