Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Położenie Polski w Europie

Położenie Polski w Europie

Rzeczpospolita Polska jest położona w Europie Środkowej. Na terenie naszego kraju znajduje się geometryczny środek Europy.

Położenie najdalej wysuniętych punktów Polski:

na północ - przylądek Rozewie - 54°50’ N,

na południe - szczyt Opołonek w Bieszczadach - 49°00’ N,

na zachód - kolano Odry na zachód od Cedyni - 14°07’ E,

na wschód - kolano Bugu na wschód od Strzyżowa - 24°08’ E.

Rozciągłość równoleżnikowa Polski wynosi 5°50’, zaś rozciągłość południkowa 10°01’.

Położenie Polski na pograniczu wschodniej i zachodniej Europy ma swoje konsekwencje w ukształtowaniu się specyficznych warunków naturalnych. W szczególności jest to widoczne w budowie geologicznej, klimacie, rozmieszczeniu gleb i roślinności naturalnej.

W sensie politycznym to położenie przez wieki nie było korzystne dla Polski. Teren naszego państwa, jako pomost między wschodnią i zachodnią Europą, był miejscem wielu wojen. Dzisiaj to położenie może być bardzo atrakcyjne ekonomicznie ze względu na wynikające z niego korzyści, które Polska może czerpać z transportu.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.