Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sieć rzeczna Polski

Sieć rzeczna Polski

Obszar Polski w ogromnej większości leży w zlewisku Morza Bałtyckiego. Zlewisko tego morza zajmuje 99,7% powierzchni Polski. Pozostałe 0,3% to zlewiska Morza Czarnego i Północnego.

Dorzecze Wisły zajmuje 54% powierzchni Polski, dorzecze Odry natomiast - 33,9%. Dorzecza rzek Pobrzeża stanowią 11,8% powierzchni kraju.

Do zlewiska Morza Czarnego należą dorzecza Strwiążu i Orawy. W sumie zajmują 0,2% powierzchni Polski.

0,1% powierzchni naszego kraju leży w zlewisku Morza Północnego. Są to dorzecza Izery oraz Orlicy w Sudetach.

Powierzchnie zlewisk i dorzeczy w Polsce

Zlewiska i dorzecza w tys km2 w % powierzchni Polski
Zlewisko Morza Bałtyckiego 311,9 99,7
Dorzecze Odry 106,1 33,9
Zlewisko Zalewu Szczecińskiego 2,5 0,8
Bezpośrednie zlewisko Bałtyku 17,3 5,5
Dorzecze Wisły 168,7 54,0
Zlewisko Zalewu Wiślanego 14,8 4,7
Dorzecze Niemna 2,5 0,8
Zlewisko Morza Północnego 0,2 0,1
Dorzecze Łaby 0,2 0,1
Zlewisko Morza Czarnego 0,6 0,2
Dorzecze Dunaju 0,4 0,1
Dorzecze Dniestru 0,2 0,1

Charakterystyczną cechą sieci rzecznej w Polsce jest wyraźna asymetria dorzecza Wisły i Odry. Dłuższe i lepiej rozwinięte są ich prawe dopływy. Przyczyną takiego stanu jest generalne pochylenie obszaru Polski na północny zachód oraz przebieg pradolin. Wiele rzek wykorzystuje pradoliny płynąc nimi równoleżnikowo na zachód (np. Noteć). Natomiast odcinki południkowe są często przełomami między pradolinami.

Większe rzeki w Polsce

Rzeka Rzeka lub zbiornik wodny, do którego uchodzi dopływ Powierzchnia dorzecza w Polsce w km2 Ogólna długość rzeki w km Długość rzeki w Polsce w km Średni przepływ w m3/s
Wisła Morze Bałtyckie 168699 1047 1047 1080,0
Odra Morze Bałtyckie 106056 854 742 567,0
Warta Odra 54529 808 808 216,0
Bug Narew 19284 772 587 155,0
Narew Wisła 53873 484 448 313,0
San Wisła 14390 443 443 129,0
Noteć Warta 17330 388 388 76,6
Pilica Wisła 9273 319 319 47,4
Wieprz Wisła 10415 303 303 36,4
Bóbr Odra 5830 272 270 44,8
Łyna Pregota 5719 264 190 34,7
Nysa Łużycka Odra 2197 252 198 31,0

Ustrój zasilania polskich rzek jest deszczowo-śnieżny. Odznacza się dwoma okresami wysokich stanów wody. Pierwsze maksimum przepływu występuje na wiosnę i związane jest z roztopami śnieżnymi. Najwyższe stany wody związane są z obfitymi opadami letnimi (z reguły w lipcu). Najniższe stany wód mają miejsce w zimie. Przez część roku rzeki są zamarznięte. Najdłużej zlodzenie trwa we wschodniej Polsce (około 80 dni), czyli na obszarach o dużym kontynentalizmie klimatu. Najkrótszy okres zlodzenia (około 10 dni) mają tereny o przewadze wpływów oceanicznych - obszary nadbałtyckie oraz Nizina Śląska.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.