Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura wielkościowa miast Polski

Struktura wielkościowa miast Polski

Miejską sieć osadniczą w Polsce tworzy 891 miast (dane z 2007 roku).

W geografii osadnictwa do określania poziomu zurbanizowania obszarów używany jest współczynnik urbanizacji. Jest to procent ludności zamieszkałej w miastach w stosunku do ogólnej liczby ludności danego obszaru.

Zmiany współczynnika urbanizacji po II wojnie światowej

1946 1950 1960 1970 1978 1990 1997 2007
31,8 39,0 48,3 52,3 57,5 61,8 61,9 61,3

Systematyczny wzrost udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności po wojnie związany był z rozwojem przemysłu i migracjami ze wsi do miast. Szczególnie szybko rozwijały się miasta w latach 50. i 70.

Największe miasta

Miasto Liczba ludności w tys.
Warszawa 1698
Łódź 768
Kraków 757
Wrocław 636
Poznań 568
Gdańsk 458

Większość spośród 891 istniejących miast to miasta małe (poniżej 20 tys. mieszkańców).

Struktura wielkościowa miast

Przedziały wielkościowe miast według liczby ludności Liczba miast
poniżej 10 000 483
10 000 - 20 000 177
20 000 - 100 000 192
100 000 - 250 000 26
powyżej 250 000 13

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.