Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura narodowościowa ludności Polski

Struktura narodowościowa ludności Polski

Polska jest krajem prawie jednolitym narodowościowo. Narodowość polską deklaruje około 96% obywateli. Jest to sytuacja rzadko spotykana w Europie.

Polskę zamieszkują następujące mniejszości narodowe i etniczne (według spisu ludności z 2002 roku):

- Ślązacy - 173 tys. Zamieszkują głównie Górny Śląsk. W prawodawstwie polskim nie są odrębnym narodem lecz grupą etniczną.

- Niemcy - około 153 tys. Znajdują się głównie na Opolszczyźnie oraz w województwie śląskim.

- Białorusini - około 49 tys. Zamieszkują głównie wschodnią część województwa podlaskiego.

- Ukraińcy - około 31 tys. Największa ich ilość mieszka w województwie warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

- Litwini - około 6 tys. osób mieszkających w okolicy Suwałk (Puńsk, Sejny).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.