Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura osadnicza w Polsce

Struktura osadnicza w Polsce

W sieci osadniczej Polski można wyróżnić kilka szczebli. Największą strukturą przestrzenną są konurbacje. Konurbacja to zespół leżących blisko siebie miast, powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie. Pomiędzy miastami zanikły obszary wiejskie (miasto graniczy z miastem). W konurbacji nie ma ośrodka wyraźnie dominującego.

Typową konurbacją jest zespół miast na Górnym Śląsku. To największy w Polsce obszar zurbanizowany zamieszkany przez ponad 3 mln ludzi. W niektórych materiałach źródłowych za konurbację uważa się też Trójmiasto.

Drugą co do wielkości miejską strukturą przestrzenną są aglomeracje. Aglomeracja to zespół osadniczy składający się z jednego miasta dominującego (tzw. metropolii) oraz obszaru podmiejskiego, obejmującego też mniejsze miasta satelitarne.

Przykładowymi aglomeracjami mogą być: warszawska, łódzka, krakowska, poznańska, wrocławska.

Miejskie ośrodki wzrostu to około 80 miast średniej wielkości. Ośrodki lokalne to około 500 miast i kilka tysięcy wsi (najczęściej gminnych) mających znaczenie lokalne.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.