Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zlodowacenia w Polsce

Zlodowacenia w Polsce

W plejstocenie obszar Polski był wielokrotnie pokryty przez lądolód nasuwający się ze Skandynawii. Według dzisiejszego stanu wiedzy w epoce tej miało miejsce pięć zlodowaceń (glacjałów). Oddzielone były interglacjałami - okresami wycofywania się lądolodu na skutek ocieplenia klimatu. W czasie zlodowaceń również miały miejsce wahania klimatyczne wywołujące nasuwanie i wycofywanie się lądolodu. Okresy, gdy zwiększał się zasięg lodu, nazywane są stadiałami lub fazami zlodowacenia. Okresy ociepleń to interstadiały lub interfazy.

Niestety w nazewnictwie zlodowaceń i interglacjałów panuje duży chaos. Te same zlodowacenia lub interglacjały określane są kilkoma nazwami.

Zlodowacenia i interglacjały plejstoceńskie na obszarze Polski:

1. Zlodowacenie szczecińsko-podlaskie (Narwi)

2. Interglacjał przasnyski

3. Zlodowacenie Sanu 1

4. Interglacjał ferdynandowski 5. Zlodowacenie krakowskie (południowopolskie, Sanu 2)

6. Interglacjał mazowiecki

7. Zlodowacenie środkowopolskie (Odry):

- stadiał Odry (Radomki),

- stadiał Warty,

- stadiał Wkry,

- stadiał Mławy.

8. Interglacjał eemski

9. Zlodowacenie bałtyckie (północnopolskie, Wisły):

- faza leszczyńska,

- faza poznańska,

- faza pomorska.

Zasięg zlodowacenia szczecińsko-podlaskiego oraz Sanu 1 jest trudny do dokładnego określenia. Ze zlodowaceń tych nie zachowały się żadne formy terenu. Lądolód skandynawski w czasie zlodowacenia szczecińsko-podlaskiego zajmował prawdopodobnie północno-wschodnią Polskę i okolice Szczecina. Natomiast w czasie zlodowacenia Sanu 1 lód pokrył prawie całą Polskę bez części południowej.

Zasięg młodszych zlodowaceń można określić dość precyzyjnie.

Zlodowacenie krakowskie (południowopolskie, Sanu 2) miało największy zasięg. Lód sięgnął aż do Sudetów, Bramy Morawskiej oraz do Pogórza Karpackiego.

W czasie zlodowacenia środkowopolskiego (Odry) największy zasięg miał lądolód w stadiale Odry (Radomki). Lód dotarł do Sudetów i Bramy Morawskiej, pokrył Wyżynę Śląską, sięgnął do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej i Gór Świętokrzyskich (nie pokrywając tych obszarów), dotarł w okolice Sandomierza oraz do północnej części Wyżyny Lubelskiej.

Największy zasięg zlodowacenie bałtyckie (północnopolskie, Wisły) miało w czasie fazy leszczyńskiej. Czoło lądolodu sięgnęło do linii: Zielona Góra, Leszno, Konin, Płock, Niedzica, Szczytno, Grajewo.

W plejstocenie wystąpiły również miejscowe zlodowacenia górskie w Tatrach i Karkonoszach. Niektórzy geografowie sądzą, że zlodowacona była także Babia Góra w Beskidach.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.