Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czynniki niemeteorologiczne wpływające na klimat Polski

Czynniki niemeteorologiczne wpływające na klimat Polski

Polska znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych. Decyduje o tym szerokość geograficzna i związany z nią kąt padania promieni słonecznych. W klasyfikacji klimatów Wincentego Okołowicza klimat Polski określany jest jako umiarkowany ciepły przejściowy.

Do czynników niemeteorologicznych wpływających na klimat Polski należą:

- szerokość geograficzna - decyduje o kącie padania promieni słonecznych, czyli w efekcie o temperaturze powietrza. Klimat Polski jest umiarkowany, ponieważ znajdujemy się w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych;

- wysokość nad poziomem morza - decyduje o temperaturze powietrza i wielkości opadów atmosferycznych. Dlatego właśnie na obszarach górskich (Karpaty, Sudety) notuje się najniższą temperaturę powietrza i największą ilość opadów atmosferycznych;

- ukształtowanie powierzchni - równoleżnikowy przebieg pasów rzeźby i występowanie gór na południu kraju sprawia, że utrudniony jest napływ powietrza z południa. Natomiast powietrze ze wschodu i zachodu napływa do Polski bez przeszkód;

- odległość od zbiorników morskich - na klimat Polski wpływa Ocean Atlantycki oraz Morze Bałtyckie. Im bliżej zbiornika morskiego, tym mniejsze są roczne amplitudy temperatur, większe natomiast roczne sumy opadów atmosferycznych;

- Prąd Zatokowy (Golfsztrom) - ciepły prąd morski płynący od Zatoki Meksykańskiej w stronę Europy. Wpływa ocieplająco na klimat całej Europy.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia Polski
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia Polski
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.