Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czynniki niemeteorologiczne wpływające na klimat Polski

Czynniki niemeteorologiczne wpływające na klimat Polski

Polska znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych. Decyduje o tym szerokość geograficzna i związany z nią kąt padania promieni słonecznych. W klasyfikacji klimatów Wincentego Okołowicza klimat Polski określany jest jako umiarkowany ciepły przejściowy.

Do czynników niemeteorologicznych wpływających na klimat Polski należą:

- szerokość geograficzna - decyduje o kącie padania promieni słonecznych, czyli w efekcie o temperaturze powietrza. Klimat Polski jest umiarkowany, ponieważ znajdujemy się w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych;

- wysokość nad poziomem morza - decyduje o temperaturze powietrza i wielkości opadów atmosferycznych. Dlatego właśnie na obszarach górskich (Karpaty, Sudety) notuje się najniższą temperaturę powietrza i największą ilość opadów atmosferycznych;

- ukształtowanie powierzchni - równoleżnikowy przebieg pasów rzeźby i występowanie gór na południu kraju sprawia, że utrudniony jest napływ powietrza z południa. Natomiast powietrze ze wschodu i zachodu napływa do Polski bez przeszkód;

- odległość od zbiorników morskich - na klimat Polski wpływa Ocean Atlantycki oraz Morze Bałtyckie. Im bliżej zbiornika morskiego, tym mniejsze są roczne amplitudy temperatur, większe natomiast roczne sumy opadów atmosferycznych;

- Prąd Zatokowy (Golfsztrom) - ciepły prąd morski płynący od Zatoki Meksykańskiej w stronę Europy. Wpływa ocieplająco na klimat całej Europy.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia Polski
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia Polski
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.