Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Geologiczne jednostki strukturalne Polski

Geologiczne jednostki strukturalne Polski

Budowa geologiczna Polski jest bardzo skomplikowana. Przez obszar naszego kraju przebiegają granice głównych prowincji tektonicznych Europy. Przez Polskę przebiega główna granica tektoniczna Europy. Jest to granica między obszarem fałdowań prekambryjskich a młodszymi strukturami geologicznymi. Granica ta nazywana jest linią T-T (Teisseyre’a-Tornquista). Ciągnie się z północnego zachodu na południowy wschód: od Koszalina, poprzez Bydgoszcz i Włocławek, na południe od Warszawy, a następnie w stronę Lublina.

Jednostki strukturalne Polski: platforma wschodnioeuropejska, obszar fałdowań paleozoicznych, obszar fałdowań alpejskich.

Na północ i wschód od linii Teisseyre’a-Tornquista znajduje się platforma wschodnioeuropejska. W jej obrębie wyróżnia się wyniesienia i obniżenia. Wyniesienia są w miejscu, gdzie fundament krystaliczny jest stosunkowo płytko (na głębokości kilkuset metrów). W miejscach obniżeń fundament krystaliczny zalega głęboko (kilka tysięcy metrów). Na terenie Polski znajdują się trzy wyniesienia i trzy obniżenia.

Wyniesienia:

- Łeby

- mazursko-suwalskie

- podlaskie (Sławatycz).

Obniżenia:

- perybałtyckie (nadbałtyckie)

- podlaskie

- nadbużańskie.

Wzdłuż linii Teisseyre’a-Tonquista ciągnie się niecka brzeżna również należąca do platformy wschodnioeuropejskiej.

Młodsze geologicznie są obszary fałdowań paleozoicznych oraz platforma paleozoiczna. Do paleozoicznych masywów orogenicznych należą:

- Sudety wraz z Przedgórzem Sudeckim,

- zapadlisko śląsko-krakowskie,

- Góry Świętokrzyskie.

W skład platformy paleozoicznej wchodzą:

- wał kujawsko-pomorski (środkowopolski),

- niecki: szczecińska, mogileńska, łódzka, miechowska;

- monoklina przedsudecka,

- monoklina śląsko-krakowska.

Najmłodsze geologicznie są obszary fałdowań alpejskich:

- Karpaty wewnętrzne (Tatry, Pieniny, Podhale),

- Karpaty zewnętrzne (Beskidy i Pogórza Beskidzkie),

- zapadlisko przedkarpackie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.