Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Gospodarka wodna Polski

Gospodarka wodna Polski

Polska jest krajem ubogim w wodę. Głównym źródłem wody są opady atmosferyczne, które dostarczają 97% całkowitego zasilania. Pozostałe 3% napływa do nas z zagranicy. Przy średniej rocznej sumie opadów wynoszącej 600 mm, przychód wody wynosi 187 mld m3. Razem z wodą dopływającą z zagranicy daje to roczny przychód w wysokości 192 mld m3. W bilansie wodnym straty (rozchód) wody to parowanie, zużycie i odpływ. W Polsce średnio w ciągu roku paruje i zużywa się 135 mln m3 wody, a odpływa 57 mln m3.

Woda zużywana jest przez przemysł, rolnictwo i gospodarkę komunalną. W związku z dużym zapotrzebowaniem na wodę istnieją w Polsce obszary zagrożone deficytem wody.

Obszary zagrożone deficytem wody dla przemysłu i gospodarki komunalnej to:

- Górny Śląsk,

- Kraków i okolice,

- obszar między Kielcami a Radomiem,

- aglomeracja łódzka,

- Lublin i okolice,

- obszar między Wrocławiem a Wałbrzychem,

- Legnicko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe,

- Trójmiasto,

- okolice Zielonej Góry,

- rejon Szczecina i Polic.

Obszary zagrożone deficytem wody dla rolnictwa to:

- wschodnia Wielkopolska i Kujawy,

- południowa część Niziny Mazowieckiej,

- Wyżyna i Polesie Lubelskie,

- pradolina Narwi i Biebrzy oraz obszary przyległe.

Dużym problemem gospodarki wodnej Polski jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych, a w szczególności rzecznych. Doprowadziły do tego zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych oraz wypłukiwanie nawozów sztucznych z gleby. Tylko 1,8% długości kontrolowanych rzek niesie wody o pierwszej klasie czystości pod względem fizykochemicznym, a 30,9% ma wody pozaklasowe. Jeszcze gorzej przedstawia się czystość rzek pod względem biologicznym. Pierwszą klasę czystości posiadają rzeki na długości 0,1%, a wody pozaklasowe stanowią 84,5%.

Nieco lepiej przedstawia się stan czystości wód jezior. Większość z nich posiada wody w II lub III klasie czystości.

Aby zwiększyć dostępne zasoby wodne, buduje się sztuczne zbiorniki wodne. W Polsce jest ich ponad 90. Całkowita pojemność zbiorników wodnych w Polsce wynosi 2,7 km3. W porównaniu do innych krajów Europy jest to niewiele.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.