Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Handel zagraniczny Polski

Handel zagraniczny Polski

Po transformacji ustrojowej w 1989 roku zmieniła się struktura geograficzna i towarowa polskiego handlu zagranicznego.

Obroty polskiego handlu zagranicznego

Wartość w mln dolarów USA Pierwszy partner % obrotu Drugi partner % obrotu Trzeci partner % obrotu
1938
import
342 Niemcy 14,5 Stany Zjednoczone 12,2 Wielka Brytania 11,4
1938
eksport
310 Wielka Brytania 18,2 Niemcy 14,5 Szwecja 6,0
1938
saldo
-32
1980
import
19089 ZSRR 33,1 RFN 6,7 NRD 6,6
1980
eksport
16997 ZSRR 31,3 RFN 8,1 Czechosłowacja 6,9
1980
saldo
-2092
2000
import
48940 Niemcy 23,9 Włochy 9,4 Rosja 8,3
2000
eksport
31651 Niemcy 34,9 Francja 6,3 Włochy 5,2
2000
saldo
-17289
2005
import
100904 Niemcy 24,7 Rosja 8,9 Włochy 7,0
2005
eksport
89347 Niemcy 34,9 Francja 6,2 Włochy 6,1
2005
saldo
-11557

Obroty handlu zagranicznego według grup krajów (2005)

Import Eksport Saldo
w mld złotych
OGÓŁEM 326,1 288,7 -37,4
Kraje OECD 242,8 236,5 -6,3
Kraje rozwinięte gospodarczo 239,0 241,4 2,4
w tym Kraje UE 13,8 223,0 9,2
Kraje EFTA 8,8 8,6 -0,2
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 37,9 28,9 -9,0
Kraje rozwijające się gospodarczo 49,2 18,4 -30,8

Polska importuje głównie maszyny i urządzenia, towary przemysłowe oraz paliwa, natomiast eksportuje maszyny i urządzenia, towary przemysłowe oraz żywność. Bilans handlu zagranicznego jest ujemny.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Handel zagraniczny Polski

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.