Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Budowa geologiczna Europy

Budowa geologiczna Europy

W Europie można wyróżnić trzy prowincje tektoniczne:

Obszar fałdowań prekambryjskich - najstarsza geologicznie część Europy. Składa się z trzech fragmentów:

- platformy wschodnioeuropejskiej, która zajmuje prawie całą wschodnią Europę. Jest to typowa platforma kontynentalna. Jej dolną część stanowi fundament krystaliczny zbudowany ze skał magmowych i przeobrażonych wieku prekambryjskiego. Na tym fundamencie osadziły się młodsze skały osadowe;

- tarczy ukraińskiej - również zbudowanej z krystalicznych skał prekambryjskich, lecz bez pokrywy skał osadowych. Znajduje się w środkowej części Ukrainy;

- tarczy bałtyckiej (fennoskandzkiej) - obejmującej Półwysep Fennoskandzki (tzn. Półwysep Skandynawski, Finlandię i Karelię) bez Gór Skandynawskich.

Obszar fałdowań paleozoicznych - obejmuje Europę Zachodnią. Dzieli się na trzy części:

- kaledonidy - struktury powstałe w czasie orogenezy kaledońskiej - Góry Skandynawskie, północna Szkocja (góry Grampian, Góry Kaledońskie), Walia;

- hercynidy - struktury powstałe w czasie orogenezy hercyńskiej (waryscyjskiej) - masywy: iberyjski, centralny, armorykański, reński, czeski, góry Ural;

- platformy paleozoiczne - struktury kaledońskie lub hercyńskie znajdują się tam pod pokrywą młodszych skał osadowych - baseny: akwitański, paryski, północno-niemiecki, południowoniemiecki, polski, Anglia.

Obszar fałdowań kenozoicznych - najmłodszy geologicznie w Europie. Można go podzielić na dwie części:

- alpidy - tworzą łańcuchy górskie ciągnące się równoleżnikowo - Alpy, Karpaty, Pireneje, Góry Betyckie, Apeniny, Góry Dynarskie, Stara Płanina;

- zapadliska przedgórskie i śródgórskie - basen pannoński, zapadlisko przedkarpackie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.