Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Budowa geologiczna Europy

Budowa geologiczna Europy

W Europie można wyróżnić trzy prowincje tektoniczne:

Obszar fałdowań prekambryjskich - najstarsza geologicznie część Europy. Składa się z trzech fragmentów:

- platformy wschodnioeuropejskiej, która zajmuje prawie całą wschodnią Europę. Jest to typowa platforma kontynentalna. Jej dolną część stanowi fundament krystaliczny zbudowany ze skał magmowych i przeobrażonych wieku prekambryjskiego. Na tym fundamencie osadziły się młodsze skały osadowe;

- tarczy ukraińskiej - również zbudowanej z krystalicznych skał prekambryjskich, lecz bez pokrywy skał osadowych. Znajduje się w środkowej części Ukrainy;

- tarczy bałtyckiej (fennoskandzkiej) - obejmującej Półwysep Fennoskandzki (tzn. Półwysep Skandynawski, Finlandię i Karelię) bez Gór Skandynawskich.

Obszar fałdowań paleozoicznych - obejmuje Europę Zachodnią. Dzieli się na trzy części:

- kaledonidy - struktury powstałe w czasie orogenezy kaledońskiej - Góry Skandynawskie, północna Szkocja (góry Grampian, Góry Kaledońskie), Walia;

- hercynidy - struktury powstałe w czasie orogenezy hercyńskiej (waryscyjskiej) - masywy: iberyjski, centralny, armorykański, reński, czeski, góry Ural;

- platformy paleozoiczne - struktury kaledońskie lub hercyńskie znajdują się tam pod pokrywą młodszych skał osadowych - baseny: akwitański, paryski, północno-niemiecki, południowoniemiecki, polski, Anglia.

Obszar fałdowań kenozoicznych - najmłodszy geologicznie w Europie. Można go podzielić na dwie części:

- alpidy - tworzą łańcuchy górskie ciągnące się równoleżnikowo - Alpy, Karpaty, Pireneje, Góry Betyckie, Apeniny, Góry Dynarskie, Stara Płanina;

- zapadliska przedgórskie i śródgórskie - basen pannoński, zapadlisko przedkarpackie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.