Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany liczby ludności Polski i innych krajów Europy po 1939 roku

Zmiany liczby ludności Polski i innych krajów Europy po 1939 roku

Czynnikami wpływającymi na liczbę ludności danego państwa są przyrost naturalny, ruchy wędrówkowe (migracje) oraz czynniki incydentalne (wojny, kataklizmy, epidemie).

Zmiany liczby ludności Polski

Rok 1939 1946 1950 1960 1970 1978 1988 1997 2007
Liczba ludności w mln 34,8 23,9 25,0 29,8 32,6 35,1 37,9 38,7 38,5

Obecnie Polska liczy około 38 mln 500 tys. mieszkańców. Daje nam to 8 miejsce w Europie i 32 na świecie.

Polska straciła podczas II wojny światowej ponad 6 mln obywateli. Spadek liczby ludności o prawie 11 mln podyktowany był również znacznym zmniejszeniem przyrostu naturalnego w czasie wojny oraz zmianami przebiegu granic i emigracją.

Największy przyrost liczby ludności notowany był w latach 50. Przyczyną był bardzo duży przyrost naturalny. Obecnie od kilku lat spada liczba ludności naszego kraju.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.