Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obszar, granice i podział administracyjny

Obszar, granice i podział administracyjny

Historia państwowości polskiej liczy ponad tysiąc lat. W okresie tym wielokrotnie zmieniała się powierzchnia Polski oraz przebieg jej granic. Przez 123 lata podczas zaborów Polska nie istniała jako suwerenne państwo. Obecne granice zostały ustalone pod koniec II wojny światowej na konferencjach w Jałcie i Poczdamie. W ich wyniku obszar państwa polskiego został wyraźnie przesunięty na zachód w stosunku do Polski międzywojennej. Utraciliśmy ziemie wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego, odzyskaliśmy natomiast Pomorze, Śląsk i Mazury, należące przed wojną do Niemiec. W 1951 roku dokonano niewielkiej korekty granicy wschodniej. W jej wyniku Polska otrzymała część obwodu drohobyckiego, a Związek Radziecki fragment ziemi sokalskiej.

Obecnie pole powierzchni lądowej Polski wynosi 312 685 km2 (9 miejsce w Europie), a długość granic 3582 km.

Granice Polski

Państwo Długość w km
Niemcy 467
Czechy 790
Słowacja 539
Ukraina 529
Białoruś 416
Litwa 103
Rosja (obwód kaliningradzki) 210
Granica morska 528

Granica zachodnia prawie w całości jest granicą naturalną i przebiega wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej. Wyjątkiem jest tylko niewielki fragment granicy ciągnący się na zachód od Szczecina.

Granica południowa jest w całości granicą naturalną przebiegającą pasmami górskimi Sudetów i Karpat.

Granica wschodnia i północna nawiązuje do tzw. linii Curzona. Była to linia podziału narodowościowego, ustalona w 1920 roku przez ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii - George’a Curzona. Nie jest to granica naturalna. Wyjątkiem jest środkowy bieg Bugu, stanowiący część granicy z Ukrainą i Białorusią.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.