Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Transport kolejowy i samochodowy w Polsce

Transport kolejowy i samochodowy w Polsce

Niewątpliwą zaletą transportu kolejowego jest duża masa przewożonego towaru. Pojedynczy pociąg towarowy może przewieźć kilkaset ton towaru. Dzięki temu transport ten jest stosunkowo tani. Warto również zauważyć, że jest to transport przyjazny dla środowiska w przypadku linii zelektryfikowanych. Niestety szybkość pociągów towarowych nie jest zbyt wielka. W Polsce wynosi średnio 45 km/h w przypadku pociągów trakcji elektrycznej i 34 km/h w przypadku trakcji spalinowej. Wadą transportu kolejowego jest także konieczność przeładunku towaru na bocznicach.

Pierwsze linie kolejowe na dzisiejszym obszarze Polski powstały w czasie zaborów w latach 40. XIX wieku. W 1842 roku uruchomiono pierwszą linię między Wrocławiem a Oławą. Przed I wojną światową zbudowano 83% funkcjonujących obecnie linii kolejowych. Do dzisiaj występują różnice w gęstości sieci kolejowej między ziemiami należącymi niegdyś do różnych zaborców. Najgęstszą siecią kolejową pokryte są tereny dawnego zaboru pruskiego.

Najważniejszą inwestycją kolejową po odzyskaniu niepodległości była magistrala węglowa łącząca Górny Śląsk z portem gdyńskim. Po II wojnie światowej zbudowano Centralną Magistralę Kolejową z Zawiercia do Grodziska Mazowieckiego oraz szeroko-torową Linię Hutniczo-Siarkową z Ukrainy do Huty „Katowice”. Specyfiką polskiego kolejnictwa są wielkie stacje przeładunkowe przy wschodniej granicy, tzw. suche porty w Żurawicy-Medyce i Małaszewiczach.

Linie kolejowe normalnotorowe w Polsce

Rok 1946 1970 1980 1990 1997 2007
długość w tys. km 20,8 23,3 24,4 24,0 22,3 20,2
gęstość sieci w km/100km2 6,7 7,4 7,8 7,7 7,1 6,5
długość linii zelektryfikowanych w km 0,1 3,9 6,9 11,4 11,6 11,9

Najgęstsza sieć kolejowa występuje na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w okolicy Warszawy. Polska posiada wyjątkowo dużo linii zelektryfikowanych. W ostatnich latach widoczna jest tendencja do likwidacji nierentownych linii kolejowych. Ubywa również linii wąskotorowych. Obecnie eksploatowanych jest nieco ponad 1000 km takich linii.

Koleją przewozi się rocznie ponad 270 mln ton towarów. Prawie połowa to węgiel kamienny. Duży udział mają również przewozy metali i wyrobów metalowych oraz kamieni i żwiru.

Systematycznie spada liczba przewożonych pasażerów. Obecnie kolej przewozi rocznie około 260 mln pasażerów. Aby pozyskać pasażerów i konkurować z transportem lotniczym, Polskie Koleje Państwowe w 1992 roku wprowadziły do eksploatacji pociągi ekspresowe o podwyższonym standardzie (Inter City i Euro City). Ich prędkość podróżna wynosi około 140 km/h.

Transport samochodowy należy do najlepiej rozwijających się rodzajów transportu. Dzieje się tak dlatego, że jest to transport szybki i umożliwia dostawę towaru bezpośrednio do odbiorcy (od drzwi do drzwi). Wadą jest stosunkowo mała masa przewozu oraz duża szkodliwość dla środowiska.

Długość dróg publicznych o twardej nawierzchni wynosi ponad 252 tys. km, co daje 80,7 km na 100 km2 powierzchni. Najgęstsza sieć dróg występuje w województwie śląskim, północnej części województwa małopolskiego oraz w okolicy Warszawy i Łodzi. Jakość nawierzchni, wykonanej w większości z asfaltobetonu, pozostawia wiele do życzenia. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej, w Polsce mało jest dróg dwujezdniowych (autostrad, dróg szybkiego ruchu i innych).

Transportem samochodowym w Polsce przewozi się największą ilość towarów - 1,1 mld ton rocznie. W ciągu ostatnich 20 lat o połowę zmniejszyła się ilość przewożonych pasażerów. Można to tłumaczyć wzrostem opłat za przewóz, mniejszą liczbą osób dojeżdżających do pracy oraz gwałtownym wzrostem ilości samochodów osobowych.

Samochody osobowe w Polsce

Rok 1980 1990 1995 1997 2007
ilość zarejestrowanych samochodów osobowych w mln 2,4 5,3 7,5 8,5 17,0

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.