Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Surowce energetyczne w Polsce

Surowce energetyczne w Polsce

Węgiel kamienny jest głównym surowcem energetycznym. Pochodzi z karbonu. W Polsce istnieją 3 zagłębia węgla kamiennego:

- Zagłębie Górnośląskie - wydobywa się tu prawie 99% polskiego węgla kamiennego. W pasie Zabrze-Chorzów-Katowice-Sosnowiec wydobywa się węgiel energetyczny, a w pasie Gliwice-Zabrze-Ruda Śląska oraz w okolicy Rybnika - lepszy węgiel koksujący;

- Zagłębie Dolnośląskie z głównymi ośrodkami w Wałbrzychu i Nowej Rudzie uległo likwidacji. Spowodowane to było nieopłacalnością wydobycia;

- Zagłębie Lubelskie - funkcjonuje w nim jedna kopalnia w Bogdance koło Łęcznej.

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce

Rok 1960 1970 1980 1990 1997 2005
Wydobycie w mln ton 104 140 193 148 138 102

Szczyt wydobycia przypada na przełom lat 70. i 80. W ostatnich latach spada wielkość wydobycia węgla kamiennego. Główną przyczyną jest mniejsze zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce i mała konkurencyjność na rynkach światowych.

Węgiel kamienny zużywany jest przede wszystkim w elektrowniach cieplnych, koksowniach oraz w zakładach chemii organicznej.

Węgiel brunatny w porównaniu do węgla kamiennego ma mniejszą kaloryczność. Z tego względu nie opłaca się go transportować i w całości jest spalany w elektrowniach znajdujących się w pobliżu. Węgiel brunatny pochodzi z trzeciorzędu i wydobywany jest metodą odkrywkową. W Polsce funkcjonują trzy zagłębia węgla brunatnego:

- Zagłębie Konińskie - główne ośrodki Koło, Turek, Konin;

- Zagłębie Bełchatowskie - największe w Polsce - pochodzi z niego ponad połowa wydobycia;

- Zagłębie Turoszowskie (Bogatynia).

Wielkość wydobycia węgla brunatnego w Polsce

Rok 1990 1995 1997 2005
wydobycie w mln ton 67,6 63,5 63,2 61,6

Ropa naftowa występuje w Polsce w niewielkiej ilości. Roczne wydobycie pokrywa tylko 2% zapotrzebowania. Główne miejsca wydobycia to:

- szelf Morza Bałtyckiego na północ od Rozewia,

- Pomorze Zachodnie (Kamień Pomorski),

- zapadlisko przedkarpackie (Grobla),

- Karpaty fliszowe (Jasło, Krosno, Gorlice - kolebka światowego przemysłu naftowego).

Wielkość wydobycia ropy naftowej w Polsce

Rok 1990 1995 1997 2006
wydobycie ropy naftowej w tys. ton 163 292 289 620
wydobycie gazu ziemnego w hm 3867 4803 4836 4400

Niewystarczające jest również wydobycie gazu ziemnego. Wynosi ono ponad 4 tys. 33 hm3, co pokrywa niecałe 30% krajowego zapotrzebowania.

Gaz wydobywa się na następujących obszarach:

- południowa część Niziny Wielkopolskiej (Ostrów Wielkopolski, Garki);

- rejon Lubaczowa, Przemyśla i Jarosławia na Podkarpaciu;

- Pomorze Zachodnie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.