Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podział Polski na krainy geograficzne

Podział Polski na krainy geograficzne

Polscy geografowie wielokrotnie podejmowali próby przedstawienia podziału naszego kraju na krainy geograficzne. Nie jest to rzecz łatwa ze względu na duże zróżnicowanie fizycznogeograficzne Polski oraz historię poszczególnych regionów. W świadomości przeciętnego obywatela mocno osadzony jest podział na regiony historyczne (Małopolskę, Wielkopolskę, Mazowsze itd.). W regionalizacji geograficznej trzeba wziąć pod uwagę zróżnicowanie środowiska geograficznego, elementy kulturowe, ekonomiczne, demograficzne i wiele innych.

Najczęściej używanym dzisiaj podziałem Polski na krainy geograficzne jest podział Jerzego Kondrackiego. Nawiązuje on do używanego w całej Europie hierarchicznego podziału regionów na:

- obszary strukturalne,

- prowincje,

- podprowincje,

- makroregiony,

- mezoregiony.

Podział ten przedstawia się następująco:

Niż Polski

- Pobrzeże Szczecińskie

- Pobrzeże Koszalińskie

- Pobrzeże Gdańskie

- Żuławy Wiślane

- Nizina Staropolska

- Pojezierze Mazurskie

- Pojezierze Suwalskie

- Pojezierze Pomorskie

- Pojezierze Wielkopolskie

- Nizina Wielkopolska

- Nizina Śląska

- Nizina Mazowiecka

- Nizina Podlaska

- Polesie Lubelskie

Wyżyny Polskie

- Wyżyna Śląska

- Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

- Niecka Nidziańska

- Wyżyna Kielecko-Sandomierska

- Wyżyna Lubelska z Roztoczem

Kotliny Podkarpackie

- Kotlina Oświęcimska

- Kotlina Sandomierska

Sudety i Przedgórze Sudeckie

- Sudety

- Przedgórze Sudeckie

Karpaty

- Beskidy

- Pogórza Beskidzkie

- Kotlina Orawsko-Podhalańska

- Pieniny

- Tatry.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.