Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne na przykładzie Polski

Negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne na przykładzie Polski

Rozwój przemysłu oraz duży wzrost liczby ludności na obszarze Polski w XIX i XX wieku są głównymi przyczynami ogromnego przekształcenia środowiska naturalnego. W dążeniu do poprawy bytu niejednokrotnie zapominano o możliwościach adaptacyjnych środowiska. Prowadziło to często do nieodwracalnych zniszczeń. Każdy element środowiska naturalnego na obszarze Polski uległ przekształceniu.

Ważnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza. Pochodzi ono z trzech głównych źródeł - działalności przemysłowej (głównie przemysł energetyczny, metalurgiczny, chemiczny i cementowo-wapienniczy), pojazdów spalinowych i palenisk domowych. Zanieczyszczone zostały również wody powierzchniowe i podziemne.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia są ścieki przemysłowe i komunalne oraz nawozy sztuczne i środki ochrony roślin wypłukane z gleby.

Stan czystości rzek w Polsce

Rzeka Pod względem fizykochemicznym Pod względem bakteriologicznym
Klasa I Klasa II Klasa III Wody nadmiernie zanieczyszczone Klasa I Klasa II Klasa III Wody nadmiernie zanieczyszczone
Ogółem 5,0 46,9 35,5 12,6 0,0 8,3 50,1 41,6
Wisła - 14,9 55,7 29,4 - 12,7 25,7 61,6
Soła 61,5 38,5 - - - - 82,6 17,4
Dunajec 14,7 77,9 7,4 - - 36,9 55,7 7,4
Wisłoka 34,6 30,6 34,8 - - 34,6 23,7 41,7
San 39,5 52,1 8,4 - - 4,3 51,3 44,4
Kamienna - 37,0 53,5 9,5 - 15,6 40,0 44,4
Wieprz - 24,4 52,3 23,3 - 5,3 31,1 63,6
Pilica - 83,9 16,1 - - 8,4 78,7 12,9
Narew - 65,8 34,2 - - 2,4 88,8 8,8
Bug - 5,1 83 11,9 - 21,5 59,5 19,0
Odra - 65,6 20,0 14,4 - - 86,5 13,5
Mała Panew - 63,6 17,6 18,8 - 12,3 54,0 33,7
Nysa Kłodzka 25,7 67,7 6,6 - - 14,1 50,1 35,8
Bystrzyca - 19,3 35,6 45,1 - 13,6 21,5 64,9
Barycz - 53,5 38,8 7,7 - 4,2 77,3 18,5
Bóbr - 70,0 22,0 8,0 - - 61,4 38,6
Nysa Łużycka - 51,3 34,3 14,4 - - 34,6 65,4
Warta - 60,2 34,3 5,5 0,3 - 10,7 89,0
Noteć - 67,8 14,7 17,5 - 3,7 65,4 30,9

Większość ścieków przemysłowych to wody chłodnicze. Są one w zasadzie czyste, lecz szkodzą środowisku ze względu na podwyższoną temperaturę.

Degradacji uległy gleby. Często są zakwaszane przez kwaśne deszcze. Największym jednak problemem jest niewłaściwa gospodarka rolna prowadząca do przenawożenia oraz erozji gleb.

W ogromnym stopniu przekształcona została szata roślinna i świat zwierzęcy. Dawne obszary leśne zostały zajęte pod uprawy rolnicze, a struktura gatunkowa istniejących lasów została diametralnie zmieniona. Dzisiaj w polskich lasach dominują drzewa iglaste, które ze względu na szybszy wzrost pozwalają na większe pozyskanie drewna. Ma to swoje negatywne konsekwencje.

Kurczenie się naturalnych obszarów przyrodniczych powoduje spadek populacji wielu zwierząt. Niektóre gatunki wyginęły całkowicie (np. tur, tarpan).

Ogromnym problemem miast oraz zakładów przemysłowych jest składowanie oraz utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych. Odpady komunalne są przetwarzane tylko w 10%. W porównaniu do krajów Unii Europejskiej jest to bardzo niski wskaźnik.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia Polski
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia Polski
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.