Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura funkcjonalna miast

Struktura funkcjonalna miast

W geografii osadnictwa istnieje pojęcie funkcji miastotwórczej. Jest to dział gospodarki narodowej, który prowadzi do powstania i rozwoju miasta. Duże skupienie ludności stwarza warunki do rozwoju innych działów gospodarki, określanych jako funkcje uzupełniające.

Miasto może pełnić różne funkcje. Często jedna z nich jest funkcją dominującą, będącą źródłem utrzymania większości mieszkańców miasta. Najogólniej miasta dzieli się na przemysłowe, rolnicze i usługowe. Większe miasta są przeważnie dwufunkcyjne (np. przemysłowo-usługowe).

Struktura funkcjonalna miast Polski

Rodzaj miasta % ogólnej liczby miast
przemysłowe 20
przemysłowo-rolnicze 0,5
przemysłowo-usługowe 30
rolnicze 1
rolniczo-przemysłowe 0,5
rolniczo-usługowe 3
usługowe 7
usługowo-przemysłowe 25
usługowo-rolnicze 6
bez funkcji dominującej 7

Funkcja przemysłowa miast polskich związana jest często z wydobyciem surowców mineralnych (miasta Górnego Śląska, Wałbrzych, Bełchatów, Tarnobrzeg) lub przemysłem ciężkim (Kraków, Stalowa Wola). W mniejszych miastach funkcję przemysłową może pełnić rzemiosło.

Prawie każde miasto posiada na swoich peryferiach użytki rolne. W związku z tym pełni również funkcję rolniczą. W niektórych małych miastach mieszka duża liczba osób zajmujących się rolnictwem.

Spośród funkcji usługowych można wyróżnić:

- funkcję transportową - szczególnie widoczną w miastach portowych, miastach nadgranicznych oraz tradycyjnych węzłach komunikacyjnych;

- funkcję handlową - bardzo szybko rozwijającą się w ostatnich latach (miasta wzdłuż granicy z Niemcami, miasta targowe);

- funkcję turystyczną - miasta w atrakcyjnych regionach turystycznych (Zakopane, Krynica, Karpacz, Łeba, miasta pielgrzymkowe - Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska);

- funkcję administracyjną - prawie każde miasto jest siedzibą władz samorządowych (wojewódzkich, powiatowych lub gminnych).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.