Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obszary wiejskie w Polsce

Obszary wiejskie w Polsce

W Polsce na terenach wiejskich żyje 38,7% ludności. W geografii osadnictwa wieś to jednostka osadnicza nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta. Na ogół ludność wiejska zajmuje się rolnictwem lub usługami (zwłaszcza turystycznymi). Inny charakter mają wsie znajdujące się w pobliżu dużych miast. Zachodzi w nich proces semiurbanizacji czyli upodabniania się do miasta pod względem fizjonomicznym oraz społeczno-bytowym. W Polsce istnieje prawie 43 tys. wsi.

Ze względu na kształt można w Polsce wyróżnić następujące typy wsi:

- owalnica - zabudowania wsi tworzą krąg wokół centralnego placu. Plac ten obecnie jest zabudowany lecz są to budynki służące wszystkim mieszkańcom (urzędy, kościoły, sklepy). W Polsce występuje dość rzadko. Owalnice często powstawały z istniejących wcześniej okolnic. Były to wsie w kształcie kręgu lub podkowy z centralnym niezabudowanym placem.

- łańcuchówka - wieś występująca na terenach górskich. Zabudowania znajdują się po obu stronach drogi ciągnącej się dnem doliny. Każda zagroda znajduje się na tzw. łanie pola odchodzącego od głównej drogi. Pole w górnej części stoku przechodzi w las. Ten typ wsi występuje najczęściej w Małopolsce.

- ulicówka - wieś, której zwarte zabudowania ciągną się wzdłuż jednej głównej drogi. Jest to najczęściej występujący typ wsi w Polsce.

- rzędówka - wieś, w której zabudowania rozmieszczone są po jednej stronie drogi. Od zagród prostopadle do drogi ciągną się pasy pól. Występuje na Mazowszu i ziemi świętokrzyskiej.

- szeregówka - wieś, w której zwarte zabudowania ciągną się wzdłuż prostej głównej ulicy. Ten typ wsi powstał w XV wieku na ziemiach królewskich, które w owym czasie podlegały reorganizacji.

- wielodrożnica - wieś o nieregularnym kształcie, w której zabudowania znajdują się wzdłuż kilku dróg.

- widlica - wieś o zwartej zabudowie ciągnącej się wzdłuż dwóch dróg w kształcie litery V.

- wieś rozproszona - zagrody w tego typu wsi znajdują się w znacznej odległości od siebie. Występuje głównie na Podlasiu.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.