Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany w strukturze agrarnej, przekształcenia własnościowe w rolnictwie Polski

Zmiany w strukturze agrarnej, przekształcenia własnościowe w rolnictwie Polski

Polska ma podobne warunki naturalne jak inne leżące w pobliżu państwa europejskie. Jednakże wysokość plonów roślin uprawnych w Polsce, w porównaniu do innych krajów Europy, wypada niezbyt korzystnie. Podobnie wygląda sytuacja z mlecznością krów.

Plony ziemiopłodów i mleczność krów w wybranych krajach europejskich

Państwo Plony pszenicy w q/ha Plony żyta w q/ha Plony ziemniaków w q/h Roczna mleczność krów w litrach
Czechy 45 37 195 4156
Dania 72 42 393 6736
Francja 60 43 371 5494
Niemcy 73 54 361 5427
Polska 32 23 159 3347

Mimo niezbyt wysokich plonów Polska jest liczącym się w Europie producentem żywności. W kilku uprawach zajmujemy znaczące miejsce na świecie (żyto, ziemniaki, rzepak, buraki cukrowe, owoce - porzeczki, maliny, jabłka).

Aby możliwa była konkurencja Polski z innymi krajami Unii Europejskiej, konieczne jest zreformowanie rolnictwa. Powinno ono polegać na:

- zwiększeniu powierzchni gospodarstw rolnych - jest to warunek konieczny, gdyż małe gospodarstwa rolne nie są w stanie konkurować z dużymi gospodarstwami rolnymi państw Unii Europejskiej;

- wprowadzeniu specjalizacji produkcji;

- podniesieniu produktywności rolnictwa przez stosowanie większej ilości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz mechanizację;

- poprawie otoczenia rolnictwa - skupu i przetwórstwa produktów rolnych;

- podniesieniu kultury rolnej.

W Polsce dominują indywidualne gospodarstwa prywatne. Taka struktura własnościowa jest w zasadzie dobra, gdyż własność prywatna jest najbardziej efektywna.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.