Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Walory turystyczne

Walory turystyczne

Atrakcyjność turystyczna określonego miejsca lub obszaru zależy od jego walorów turystycznych oraz stopnia rozwoju infrastruktury turystycznej.

Walory turystyczne można podzielić na krajoznawcze i wypoczynkowe. Wśród walorów krajoznawczych można wyróżnić przyrodnicze i antropogeniczne.

Walorami przyrodniczymi mogą być:

- jaskinie i groty (np. Jaskinia Raj koło Chęcin, Jaskinia Mamucia w USA);

- formy rzeczne (np. przełom Dunajca przez Pieniny, przełom Wagu przez Małą Fatrę, Wielki Kanion Kolorado);

- wodospady (np. Niagara);

- zbiorniki wodne - morza i jeziora;

- skałki (np. skałki wapienne na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej lub Wyżynie Kras);

- punkty widokowe na wyniosłościach terenu - szczyty, wysokie brzegi morskie i rzeczne;

- osobliwości biosfery - rzadkie rośliny i zwierzęta na ogół występujące w parkach narodowych i rezerwatach;

- ogrody botaniczne i zoologiczne.

Do walorów antropogenicznych można zaliczyć:

- zabytki architektury;

- muzea sztuki (np. zbiory na Wawelu, Luwr w Paryżu);

- muzea etnograficzne i skanseny;

- muzea biograficzne (np. Chopina w Żelazowej Woli);

- stanowiska archeologiczne (np. wykopaliska w Egipcie);

- historyczne obiekty wojskowe - bunkry, twierdze;

- miejsca martyrologii (Oświęcim-Brzezinka, Majdanek);

- imprezy kulturalne (np. festiwal chopinowski, festiwal w Woodstock);

- imprezy handlowe - różnego rodzaju targi;

- miejsca kultu religijnego (Jerozolima, Betlejem, Jasna Góra, Lourdes, Mekka)

Do walorów wypoczynkowych należą czysta woda i powietrze, urozmaicony krajobraz, las, cisza, mikroklimat.

W skład infrastruktury turystycznej wchodzą:

- komunikacja;

- baza noclegowa;

- baza żywieniowa;

- sieć różnego rodzaju usług (np. banki)

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.