Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Walory turystyczne

Walory turystyczne

Atrakcyjność turystyczna określonego miejsca lub obszaru zależy od jego walorów turystycznych oraz stopnia rozwoju infrastruktury turystycznej.

Walory turystyczne można podzielić na krajoznawcze i wypoczynkowe. Wśród walorów krajoznawczych można wyróżnić przyrodnicze i antropogeniczne.

Walorami przyrodniczymi mogą być:

- jaskinie i groty (np. Jaskinia Raj koło Chęcin, Jaskinia Mamucia w USA);

- formy rzeczne (np. przełom Dunajca przez Pieniny, przełom Wagu przez Małą Fatrę, Wielki Kanion Kolorado);

- wodospady (np. Niagara);

- zbiorniki wodne - morza i jeziora;

- skałki (np. skałki wapienne na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej lub Wyżynie Kras);

- punkty widokowe na wyniosłościach terenu - szczyty, wysokie brzegi morskie i rzeczne;

- osobliwości biosfery - rzadkie rośliny i zwierzęta na ogół występujące w parkach narodowych i rezerwatach;

- ogrody botaniczne i zoologiczne.

Do walorów antropogenicznych można zaliczyć:

- zabytki architektury;

- muzea sztuki (np. zbiory na Wawelu, Luwr w Paryżu);

- muzea etnograficzne i skanseny;

- muzea biograficzne (np. Chopina w Żelazowej Woli);

- stanowiska archeologiczne (np. wykopaliska w Egipcie);

- historyczne obiekty wojskowe - bunkry, twierdze;

- miejsca martyrologii (Oświęcim-Brzezinka, Majdanek);

- imprezy kulturalne (np. festiwal chopinowski, festiwal w Woodstock);

- imprezy handlowe - różnego rodzaju targi;

- miejsca kultu religijnego (Jerozolima, Betlejem, Jasna Góra, Lourdes, Mekka)

Do walorów wypoczynkowych należą czysta woda i powietrze, urozmaicony krajobraz, las, cisza, mikroklimat.

W skład infrastruktury turystycznej wchodzą:

- komunikacja;

- baza noclegowa;

- baza żywieniowa;

- sieć różnego rodzaju usług (np. banki)

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.