Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności świata

Możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności świata

Najważniejszymi przyczynami problemów żywnościowych współczesnego świata są:

- gwałtowny wzrost liczby ludności wywołany przez eksplozję demograficzną krajów rozwijających się,

- konflikty zbrojne (Etiopia, Czad, Somalia),

- klęski żywiołowe (powodzie, susze),

- kurczenie się obszarów rolniczych i spadek urodzajności gleby wywołany przez niewłaściwą gospodarkę rolną (szczególnie w Afryce),

- zła dystrybucja żywności na świecie,

- ogólne problemy gospodarcze (w tym również żywieniowe) spowodowane przez nieudolne władze (Korea Północna).

Szacuje się, że przy dobrym gospodarowaniu żywnością Ziemia może wyżywić kilkanaście miliardów ludzi. Aby rozwiązać problemy żywnościowe ludności świata, powinno się:

- ograniczyć przyrost naturalny w krajach rozwijających się (jest to mało realne),

- zwiększyć powierzchnię użytków rolnych,

- zwiększyć produktywność upraw roślinnych i chowu zwierząt poprzez większe zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz wprowadzanie nowych wysokoplennych odmian roślin i lepszych odmian zwierząt gospodarskich,

- podnieść kulturę rolną (szczególnie w krajach słabo rozwiniętych),

- zwiększyć wykorzystanie zasobów morza (tak, aby nie naruszyć równowagi ekologicznej mórz i oceanów),

- poprawić dystrybucję żywności na świecie,

- wspomóc kraje słabo rozwinięte w ogólnym rozwoju gospodarczym.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.