Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zróżnicowanie religijne ludności świata

Zróżnicowanie religijne ludności świata

Głównymi religiami świata są:

Chrześcijaństwo - największa religia monoteistyczna, skupiająca około 1,8 mld wyznawców. Swój początek bierze od działalności Jezusa Chrystusa, podstawę stanowi Boże Objawienie zawarte w Piśmie świętym (Biblii) oraz tradycji. Chrześcijaństwo dominuje w Europie, obu Amerykach, Australii, Nowej Zelandii oraz na Filipinach. Dość dużo chrześcijan jest także w południowej i środkowej Afryce. Chrześcijanie podzieleni są na 4 duże odłamy:

- katolików - ponad 1 mld,

- protestantów - prawie 400 mln,

- prawosławnych - ponad 170 mln,

- anglikanów - blisko 80 mln.

Islam - religia monoteistyczna założona w VII w. przez proroka Mahometa. Skupia ponad 1 mld wyznawców. Jest wiarą w jedynego boga Allaha, objawiającego się prorokom. Ostatnim i największym z nich był Mahomet. Świętą księgą islamu jest Koran. Wyznawcami islamu (muzułmanami) są głównie Arabowie w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, mieszkańcy Turcji, Iranu, Pakistanu, Bangladeszu, Indonezji, Malezji i ludy środkowej Azji. Wielu muzułmanów jest także we wschodniej Afryce i nad Zatoką Gwinejską. Również islam uległ podziałom na liczne odłamy. Najliczniejsze z nich to sunnici i szyici.

Hinduizm - religia występująca praktycznie tylko w Indiach, licząca ponad 760 mln wyznawców. Charakterystyczny jest dla niej brak jednolitej doktryny. Wyznawcy tej religii wierzą w prawo karmana i reinkarnację.

Buddyzm - religia założona w VI wieku p.n.e. przez Buddę. Przyjmuje istnienie nieskończenie wielu światów zamieszkanych przez ludzi, zwierzęta, bogów i demony. Również zakłada istnienie prawa karmana i reinkarnacji. Liczbę buddystów szacuje się na około 340 mln. Mieszkają głównie w południowo-wschodniej Azji, Chinach, Mongolii i Japonii.

Konfucjanizm - doktryna etyczno-społeczna opierająca się na poglądach Konfucjusza. Liczy około 300 mln wyznawców. Ogranicza się do obszaru Chin.

Główne religie świata: chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm i konfucjanizm, inne.

Oprócz wymienionych wyżej religii duże znaczenie mają również religie plemienne (ponad 100 mln wyznawców). Występują zwłaszcza w Afryce, Amazonii, na Nowej Gwinei oraz wśród rdzennej ludności Australii. Niezbyt liczną, ale bardzo znaczącą religią jest judaizm (Izrael oraz Żydzi żyjący w innych państwach). Natomiast liczbę ateistów szacuje się na około 240 mln.

Religia jest podstawą każdej cywilizacji. Wpływa na wiele sfer życia ludności, kształtuje jej zachowania. Jej zakazy i nakazy oraz związane z religią tradycje i zwyczaje mogą wpływać na gospodarkę, relacje społeczne, sposób odżywiania oraz na zachowania demograficzne ludności (np.: ilość dzieci w rodzinie). Religia wpływa także na architekturę i sztukę. Niestety, różnice religijne często są też przyczyną konfliktów. Przykładami wpływu religii na życie człowieka mogą być:

- stosunek do metod planowania rodziny i związana z tym liczba dzieci w rodzinie,

- zwyczaje żywieniowe np. zakaz jedzenia wieprzowiny w islamie i judaizmie,

- monogamia lub poligamia,

- zalecenia dotyczące stroju,

- stosunek do ludzi wyznających inne religie.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.