Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zmiany liczby ludności świata

Zmiany liczby ludności świata

Określenie liczby ludności świata żyjącej w dawnych czasach jest bardzo trudne. Dokonuje się tego na podstawie informacji historycznych, oceniając stopień rozwoju społeczno-gospodarczego różnych regionów. Również określenie dzisiejszej liczby ludności opiera się na szacunkach, gdyż nie wszystkie państwa posiadają rzetelne informacje w tym względzie.

Zmiany liczby ludności świata

Rok Liczba ludności w mln
Początek naszej ery 160 - 300
1000 275 - 340
1500 420
1650 510
1750 790
1850 1260
1900 1650
1950 2520
1960 3010
1970 3660
1980 4540
1990 5300
2000 6030
2006 6530

W ciągu wieków zmieniał się też procentowy udział ludności poszczególnych kontynentów w ogólnej liczbie ludności świata.

Ludność według kontynentów w %

Kontynent 1900 1950 1970 1980 1997 2006
Europa 24,9 21,6 17,8 15,6 12,5 11,4
Azja 58,3 56,0 58,0 59,4 60,5 60,6
Afryka 7,5 8,7 9,9 10,7 13,0 13,8
Ameryka Północna 5,0 6,7 6,1 5,7 5,0 5,1
Ameryka Łacińska 3,9 6,3 7,7 8,1 8,5 8,6
Australia i Oceania 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Z powyższego zestawienia widać, że systematycznie spada procentowy udział ludności Europy oraz Ameryki Północnej, rośnie natomiast Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Wywołane jest to przez wyraźną różnicę wielkości przyrostu naturalnego na tych kontynentach. Europa i Ameryka Północna zamieszkane są głównie przez bogate społeczeństwa cechujące się niewielkim lub nawet ujemnym przyrostem naturalnym. Społeczeństwa Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej charakteryzują się dużym przyrostem naturalnym.

Najludniejsze państwa świata

Państwo Liczba ludności w mln
Chiny 1314
Indie 1095
Stany Zjednoczone 298
Indonezja 245
Brazylia 188
Pakistan 166
Bangladesz 147
Rosja 143
Nigeria 132
Japonia 128

Według prognoz demograficznych za 50 lat najludniejszym państwem będą Indie, następne zaś miejsca będą zajmować w kolejności Chiny, Pakistan, USA i Nigeria. Spadek Chin na drugie miejsce podyktowany jest ostrą polityką demograficzną, powodującą zmniejszenie liczby urodzeń.

W rozwoju demograficznym całej ludności świata przewidywane są trzy scenariusze. Według pierwszego liczba ludności będzie rosła jeszcze do 2070 roku, a następnie mógłby nastąpić spadek zaludnienia. Drugi scenariusz przewiduje stały, lecz zmniejszający się wzrost liczby ludności, która w 2150 roku osiągnęłaby ok. 12 mld. Najbardziej pesymistyczny trzeci wariant, zakładający duży przyrost naturalny, to prognoza, że w 2150 roku na Ziemi będzie mieszkać 28 mld osób.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.