Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Obszary nadwyżek i niedoborów żywności

Obszary nadwyżek i niedoborów żywności

Wyżywienie jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Problemy żywnościowe współczesnego świata wynikają przede wszystkim z ogromnego wzrostu liczby ludności, który wywołany został przez eksplozję demograficzną państw rozwijających się. Innymi przyczynami istnienia obszarów głodu i niedożywienia na świecie są konflikty zbrojne, klęski żywiołowe (np. susza) oraz niewłaściwa dystrybucja żywności na świecie.

Przeciętna dobowa wartość energetyczna pożywienia powinna wynosić co najmniej 2300 kilokalorii (niektóre źródła naukowe podają inne wartości, na ogół wyższe). Poza odpowiednią wartością kaloryczną pożywienie powinno zawierać odpowiednie ilości białka, witamin i mikroelementów. W związku z tym można mówić o dwóch kategoriach głodu lub niedożywienia:

- głód ilościowy (lub niedożywienie ilościowe) spowodowany jest zbyt niską wartością kaloryczną pożywienia;

- głód jakościowy jest niedoborem białka, witamin lub mikroelementów przy zachowanej odpowiedniej wartości kalorycznej pożywienia. Ten typ głodu może być równie niebezpieczny jak głód ilościowy, bo wywołuje wiele groźnych chorób (np. szkorbut, choroby oczu i kości, beri-beri).

Pod względem poziomu wyżywienia można wyróżnić 3 grupy państw:

- państwa nadmiernego wyżywienia - dzienna wartość kaloryczna pokarmu przekracza 2700 kcal, a ilość spożywanego białka 80 gramów. Są to kraje wysoko rozwinięte, większość krajów średnio rozwiniętych oraz kraje arabskie posiadające zasoby ropy naftowej. Kraje te zapewniają sobie żywność dzięki dużej wydajności własnego rolnictwa i dobrze rozwiniętemu przemysłowi spożywczemu lub dzięki importowi żywności;

- państwa wystarczającego wyżywienia - wartość kaloryczna pokarmu od 2300 do 2700 kcal, a ilość białka od 50-80 gramów. Do tej grupy należy część państw średnio rozwiniętych oraz bogatsze kraje słabo rozwinięte;

- państwa głodu i niedożywienia - wartość kaloryczna pokarmu poniżej 2300 kcal, a ilość spożywanego białka poniżej 50 gramów. Należą do nich biedne kraje Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. W Afryce obszar głodu i niedożywienia obejmuje państwa położone na południe od Sahary (m.in. Mauretania, Mali, Niger, Nigeria, Czad, Sudan, Etiopia, Somalia) oraz państwa Afryki środkowej i częściowo południowej (Kongo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Mozambik, Angola, Namibia) oraz Madagaskar. W Azji jest to Afganistan, Nepal, Bangladesz, Laos, Kambodża, Filipiny i Korea Północna. W Ameryce Łacińskiej jest to Boliwia, Nikaragua, Honduras i Gwatemala.

Zróżnicowanie poziomu wyżywienia na świecie. Ponad 2700 kcal, 2300-2700 kcal, poniżej 2300 kcal.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.