Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Poglądy dotyczące wpływu środowiska naturalnego na działalność człowieka

Poglądy dotyczące wpływu środowiska naturalnego na działalność człowieka

Życie człowieka uwarunkowane jest przez środowisko. W geografii istniały dwa poglądy dotyczące wpływu środowiska geograficznego na człowieka. Pierwszy z nich to determinizm geograficzny. W myśl tej teorii życie i działalność ludzi są całkowicie uzależnione od środowiska. Człowiek nie może w żaden sposób uniezależnić się od środowiska.

Drugim poglądem jest indeterminizm geograficzny. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że człowiek żyje w obrębie środowiska, lecz jego działalność i rozwój społeczny są od niego niezależne.

Współczesne poglądy dotyczące wpływu środowiska naturalnego na działalność człowieka uznają, że niewątpliwie jest uzależniony od środowiska, w którym żyje. Jednakże na poziom tego uzależnienia wpływa stopień rozwoju cywilizacyjnego (w szczególności technicznego) społeczeństwa. Społeczeństwa wspólnoty pierwotnej, czy feudalne były dużo bardziej uzależnione od środowiska niż dzisiejsze społeczności wysoko rozwinięte. Tym niemniej ciągle istnieją czynniki środowiskowe ograniczające działalność człowieka bądź sprzyjające jej.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.