Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czynniki ograniczające działalność człowieka

Czynniki ograniczające działalność człowieka

Do czynników ograniczających działalność człowieka należą:

- Brak wody. Obszary pustynne należą do najsłabiej zamieszkanych części Ziemi. Brak lub niedobór wody ogranicza działalność rolniczą i przemysłową.

- Nadmiar wody. Obszary lądowe zagrożone powodziami oraz tereny bagienne nie są atrakcyjne ze względu na niemożność rozwijania sieci osadniczej i stałego rolnictwa.

- Niekorzystny klimat. Klimaty skrajnie zimne i skrajnie gorące oraz klimaty suche nie sprzyjają przede wszystkim działalności rolniczej.

- Niedobór światła. Na terenach okołobiegunowych oprócz niskiej temperatury powietrza występuje też okresowy niedobór światła, związany ze zmianami oświetlenia Ziemi.

- Stromości terenu. Ograniczają działalność rolniczą, a równocześnie są obszarami wzmożonej erozji gleb. Utrudniają osadnictwo i transport.

- Bujna roślinność. Utrudnia rozwój transportu oraz osadnictwa (np. las równikowy).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czynniki ograniczające działalność człowieka

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.