Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czynniki ograniczające działalność człowieka

Czynniki ograniczające działalność człowieka

Do czynników ograniczających działalność człowieka należą:

- Brak wody. Obszary pustynne należą do najsłabiej zamieszkanych części Ziemi. Brak lub niedobór wody ogranicza działalność rolniczą i przemysłową.

- Nadmiar wody. Obszary lądowe zagrożone powodziami oraz tereny bagienne nie są atrakcyjne ze względu na niemożność rozwijania sieci osadniczej i stałego rolnictwa.

- Niekorzystny klimat. Klimaty skrajnie zimne i skrajnie gorące oraz klimaty suche nie sprzyjają przede wszystkim działalności rolniczej.

- Niedobór światła. Na terenach okołobiegunowych oprócz niskiej temperatury powietrza występuje też okresowy niedobór światła, związany ze zmianami oświetlenia Ziemi.

- Stromości terenu. Ograniczają działalność rolniczą, a równocześnie są obszarami wzmożonej erozji gleb. Utrudniają osadnictwo i transport.

- Bujna roślinność. Utrudnia rozwój transportu oraz osadnictwa (np. las równikowy).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Czynniki ograniczające działalność człowieka

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia świata
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.