Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Czynniki przyrodnicze sprzyjające działalności człowieka

Czynniki przyrodnicze sprzyjające działalności człowieka

Czynnikami, które sprzyjają działalności człowieka są m.in.:

- Żyzne gleby. Jest to element sprzyjający działalności rolniczej i w związku z tym produkcji żywności. Należy zwrócić uwagę, że najstarsze ludzkie cywilizacje (egipska, chińska) rozwijały się na obszarach żyznych gleb - mad w delcie Nilu i czarnoziemów na Nizinie Chińskiej.

- Dostępność słodkiej wody. Woda jest elementem środowiska niezbędnym do życia oraz właściwego funkcjonowania przemysłu i rolnictwa. Prawie wszystkie starożytne cywilizacje ludzkie uzależnione były od rzek - egipska od Nilu, Mezopotamii od Eufratu i Tygrysu, chińska od Jangcy i Huanghe. Również dzisiejsze duże miasta ulokowane są z reguły nad rzekami lub jeziorami.

- Wpływ morza. Oceany i morza są źródłem pożywienia (ryby, owoce morza) oraz obszarem żeglugi mającej dominujący wpływ na wielkość międzynarodo wej wymiany handlowej. Poza tym morze wpływa łagodząco na klimat obszarów nadmorskich.

- Odpowiednie warunki klimatyczne. Najbardziej sprzyjające są klimaty umiarkowane i podzwrotnikowe. Klimaty te pozwalają na rozwój intensywnego rolnictwa i ogólnie sprzyjają warunkom życia ludzi.

- Równinna rzeźba terenu. Taka właśnie rzeźba umożliwia wprowadzanie mechanizacji rolnictwa, nie zachodzą tam procesy erozji gleb. Sprzyja również rozwojowi dróg i transportu oraz osadnictwa.

- Zasoby bogactw mineralnych. Pozwalają na rozwój przemysłu, a ich przetwarzanie wpływa na zwiększenie produkcji dóbr materialnych.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia świata
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia świata
  • Liceum
  • Geografia
  • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.