Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej

Zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej

Na świecie wyróżnia się 3 podstawowe typy gospodarki rolnej:

Gospodarka intensywna cechuje się dużymi nakładami kapitałowymi (chemizacja, mechanizacja) lub dużym nakładem pracy rąk ludzkich (np. Chiny). Dobrze efekty produkcji rolnej uzyskuje się dzięki wysokim plonom roślin uprawnych oraz zwiększonej mleczności i masie mięsnej zwierząt hodowlanych. Jest to rolnictwo towarowe, tzn. nastawione na produkcję przeznaczoną do sprzedaży. Jest charakterystyczne dla państw wysoko rozwiniętych o dużej gęstości zaludnienia, a o niewielkiej ilości użytków rolnych przypadających na jedną osobę (Belgia, Holandia, Japonia).

Gospodarka ekstensywna możliwa jest w krajach posiadających rozległe obszary użytków rolnych (USA, Kanada, Australia, Argentyna, Rosja). W krajach tych nie ma konieczności osiągania bardzo wysokich plonów oraz intensyfikacji hodowli zwierząt. Bardzo duże zbiory osiąga się przez uprawę ogromnych obszarów, a produkcja mięsa, mleka lub wełny oparta jest na bardzo dużej ilości zwierząt hodowlanych. Rolnictwo w tym typie gospodarki jest zmechanizowane, nie używa się natomiast dużej ilości nawozów sztucznych. Podobnie jak w gospodarce intensywnej jest to rolnictwo towarowe.

Gospodarka prymitywna - występuje w biednych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Słaby rozwój gospodarczy tych państw nie pozwala na duże nakłady kapitałowe, związane z chemizacją rolnictwa. Mechanizacja jest niewielka. Jest to rolnictwo mało efektywne. Z reguły rolnicy wytwarzają produkty roślinne i zwierzęce na własne potrzeby.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.