Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Chów zwierząt gospodarskich na świecie

Chów zwierząt gospodarskich na świecie

Drugą, obok uprawy roślin, podstawową dziedziną działalności rolniczej jest chów zwierząt gospodarskich. Głównym jego celem jest pozyskanie mięsa, mleka, tłuszczu, jaj oraz wełny i skór. Zwierzęta służą także jako siła pociągowa.

Chów zwierząt odbywa się w różnych systemach. Są to:

- pasterstwo koczownicze - w tym systemie pasterze z całymi rodzinami oraz ze zwierzętami przemieszczają się w poszukiwaniu pastwisk. Dziś ten system chowu występuje dość rzadko, np. na Bliskim Wschodzie lub w środkowej i wschodniej Afryce;

- pasterstwo wędrowne w górach (transhumancja) - w ciepłej porze roku zwierzęta wypasane są wysoko w górach, podczas zimy natomiast schodzą niżej. Ze stadami wędrują tylko pasterze, ich rodziny natomiast pozostają w stałych siedzibach. Ten system chowu występuje często w basenie Morza Śródziemnego;

- chów pastwiskowy - zwierzęta wypasane są na stałych pastwiskach należących do hodowców. Występuje w obu Amerykach, Australii, Nowej Zelandii i w RPA;

- chów pastwiskowo-oborowy - powiązany jest z wytwarzaniem własnej paszy przez gospodarstwo rolne. Wykorzystywane są w tym celu uprawy roślin pastewnych oraz użytki zielone;

- chów przemysłowy - odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych. Jest w dużym stopniu zmechanizowany. Pasza na ogół nie jest wytwarzana przez hodowcę, lecz pochodzi spoza gospodarstwa.

Największe pogłowie bydła ma Brazylia. Na drugim miejscu znajdują się Indie, lecz ze względów religijnych (święte krowy) chów ten nie ma dużego znaczenia gospodarczego.

Pogłowie bydła

Państwa Pogłowie bydła w mln sztuk % pogłowia światowego
Świat 1372 100,0
Brazylia 207 15,1
Indie 185 13,5
Chiny 115 8,4
Stany Zjednoczone 96 7,0
Argentyna 51 3,7
Etiopia 39 2,8
Sudan 38 2,8
Meksyk 32 2,3
Australia 28 2,0
Kolumbia 25 1,8
Polska 5,5 0,4

Intensywny chów bydła opiera się na wykorzystaniu pasz oraz silnie rozbudowanego zaplecza technicznego (obór, urządzeń do mechanicznego udoju). Występuje w krajach Europy Zachodniej, nad Wielkimi Jeziorami i w północno-wschodnich rejonach USA, w północno-wschodnich Chinach oraz na terytorium Wiktoria w Australii. Najczęściej jest to chów o kierunku mlecznym lub mleczno-mięsnym.

Ekstensywny chów bydła powiązany jest z wykorzystaniem wielkoobszarowych naturalnych pastwisk. Ma na celu przede wszystkim pozyskanie mięsa. Ten typ chowu występuje w Brazylii i Argentynie, zachodniej części Wielkich Równin i Wyżynie Kolorado w USA, południowo-zachodniej Rosji, północnym Kazachstanie, północno-wschodniej Australii oraz w Etiopii.

W wielu miejscach na świecie chów bydła ma charakter mieszany, tzn. wykorzystuje się zarówno rośliny pastewne, jak i naturalne pastwiska. Przykładem mogą być kraje skandynawskie i alpejskie, Polska, Czechy, Wenezuela, Nowa Zelandia.

Trzoda chlewna hodowana jest dla mięsa oraz tłuszczu. Mięso wieprzowe stanowi ponad 40% światowej produkcji mięsa. Potentatem w chowie trzody chlewnej są Chiny. Największe natężenie chowu występuje na Nizinie Chińskiej. Poza Chinami, głównymi rejonami chowu są: Europa Zachodnia i Środkowa, europejska część Rosji, północne USA i wschodnia Brazylia.

Pogłowie trzody chlewnej

Państwa Pogłowie trzody chlewnej w mln sztuk % pogłowia światowego
Świat 961 100,0
Chiny 489 50,9
Stany Zjednoczone 61 6,3
Brazylia 33 3,5
Wietnam 27 2,8
Niemcy 27 2,8
Hiszpania 25 2,6
Polska 18 1,9
Rosja 15 1,6
Francja 15 1,5
Meksyk 15 1,5

Pogłowie owiec w wybranych państwach

państwo mln sztuk państwo mln sztuk
Chiny 171 Iran 54
Australia 103 Sudan 48
Indie 53 Świat 1079

W ostatnich latach zmniejsza się światowe pogłowie owiec. Zwierzęta te są hodowane głównie dla wełny oraz w mniejszym stopniu dla mięsa. Największa ilość owiec hodowana jest w Chinach.

Coraz większe znaczenie ma hodowla drobiu. Rocznie na świecie produkuje się około 60 mln ton mięsa drobiowego i 65 mln ton jaj. Chów drobiu skupia się głównie w krajach wysoko rozwiniętych (zwłaszcza w USA) oraz w Chinach.

Zwierzętami hodowlanymi o mniejszym znaczeniu są: kozy, konie, osły, muły, wielbłądy, lamy, alpaki, renifery, słonie indyjskie oraz jaki.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.