Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Łączność na świecie

Łączność na świecie

Łączność jest działem komunikacji zajmującym się przesyłaniem informacji. Jej rozwój w dużym stopniu świadczy o poziomie gospodarczym państwa. Łączność dzieli się na usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Do usług pocztowych należy przekazywanie korespondencji, paczek oraz przesyłek pieniężnych.

Telekomunikacja dzieli się na telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję i radiokomunikację. Telekomunikacja należy do najnowocześniejszych i równocześnie bardzo kapitałochłonnych dziedzin gospodarki.

Telefonia dzieli się na przewodową i komórkową. Jednym z mierników rozwoju łączności państwa jest ilość abonentów telefonicznych przypadająca na 1000 mieszkańców. Najwyższe wskaźniki telefonizacji mają wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, Japonia i Australia.

W ciągu ostatnich lat gwałtownie rozwinęła się telefonia komórkowa, początkowo w wersji analogowej, a obecnie cyfrowej.

Abonenci telefoniczni w wybranych krajach (2003)

Państwa Abonenci na 1000 ludności
Telefonia stacjonarna Telefonia komórkowa
Australia 542 719
Austria 481 879
Belgia 489 793
Brazylia 223 264
Chiny 209 215
Cypr 572 773
Czechy 360 965
Dania 669 883
Estonia 341 777
Finlandia 492 910
Francja 566 696
Grecja 454 902
Hiszpania 434 909
Holandia 614 768
Irlandia 491 880
Japonia 472 679
Kanada 629 417
Litwa 239 630
Luksemburg 798 1190
Łotwa 285 526
Malta 521 727
Meksyk 158 291
Niemcy 657 785
Norwegia 713 909
Polska 289 456
Portugalia 411 898
Rosja 242 249
RPA 107 364
Słowacja 241 684
Słowenia 407 871
Stany Zjednoczone 621 543
Szwajcaria 744 843
Szwecja 736 980
Turcja 268 394
Ukraina 216 136
Węgry 349 769
Wielka Brytania 591 841
Włochy 484 1018

Stacje radiowe i telewizyjne korzystają ze stacjonarnych satelitów telekomunika-cyjnych. Coraz częściej powstają tzw. cyfrowe platformy telewizyjne.

Odrębnym zagadnieniem jest Internet - światowa sieć komputerowa, za pomocą której z łatwością można dotrzeć do wielu informacji. Internet początkowo rozwijał się w Stanach Zjednoczonych, a dziś dociera do każdego prawie zakątka świata i ma wiele milionów użytkowników.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.