Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura zatrudnienia na świecie

Struktura zatrudnienia na świecie

Gospodarkę można podzielić na trzy sektory:

- sektor pierwszy - rolnictwo i leśnictwo,

- sektor drugi - przemysł i budownictwo,

- sektor trzeci - usługi.

Struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki jest jednym ze wskaźników rozwoju gospodarczego państwa. W państwach słabo rozwiniętych dominuje zatrudnienie w sektorze pierwszym. W miarę rozwoju gospodarczego zmniejsza się zatrudnienie w sektorze pierwszym a wzrasta w sektorze drugim i trzecim. W miarę dalszego rozwoju spada zatrudnienie w sektorze pierwszym osiągając wartości kilkuprocentowe. Spada także zatrudnienie w sektorze drugim. Wzrasta natomiast zatrudnienie w sektorze trzecim. W najwyżej rozwiniętych państwach świata w usługach pracuje ponad 70% czynnych zawodowo.

Zjawiskiem związanym ze strukturą zatrudnienia jest bezrobocie.

Bezrobocie w wybranych państwach (2005)

Państwa Stopa bezrobocia w %
Australia 5,1
Austria 8,7
Belgia 12,9
Białoruś 1,5
Brazylia 8,3
Bułgaria 11,8
Czechy 8,9
Dania 4,7
Estonia 2,8
Finlandia 7,6
Francja 9,6
Grecja 9,7
Hiszpania 8,7
Holandia 4,4
Irlandia 4,5
Japonia 4,0
Kanada 6,1
Litwa 4,1
Łotwa 8,5
Meksyk 3,0
Niemcy 11,1
Norwegia 4,1
Polska 17,6
Portugalia 8,0
Rosja 5,6
Słowacja 11,4
Słowenia 10,2
Stany Zjednoczone 4,6
Szwajcaria 3,8
Szwecja 5,4
Turcja 11,2
Ukraina 3,2
Węgry 7,3
Wielka Brytania 2,9
Włochy 8,0

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.