Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura produkcji energii elektrycznej na świecie

Struktura produkcji energii elektrycznej na świecie

Światowa energetyka opiera się na wykorzystaniu paliw mineralnych - różnych rodzajów węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. W chwili obecnej największe znaczenie ma ropa naftowa, a nieco mniejsze węgiel kamienny. Biorąc jednak pod uwagę szczupłość zasobów ropy naftowej na świecie, wiele wskazuje na to, że przyszłość energetyki konwencjonalnej oparta będzie o zasoby węgla kamiennego i alternatywne źródła energii.

Duża część surowców energetycznych zużywana jest do produkcji energii elektrycznej. Elektrownie zlokalizowane są przede wszystkim w miejscach dużego zapotrzebowania na energię elektryczną. Spowodowane jest to tym, że energii tej nie można magazynować na większą skalę, jej przesyłanie na dalsze odległości jest nieopłacalne.

W większości krajów dominuje produkcja w elektrowniach cieplnych. Są to elektrownie spalające węgiel kamienny i brunatny, pochodne ropy naftowej lub gaz ziemny. Wytwarzają one 63,2% energii elektrycznej na świecie. Elektrownie opalane węglem przeważają np. w Polsce, RPA, Rosji, Chinach i Indiach. Elektrownie opalane pochodnymi ropy naftowej oraz gazem ziemnym są podstawą energetyki w USA, Japonii, Holandii, Indonezji oraz w krajach Zatoki Perskiej.

Na drugim miejscu znajdują się elektrownie wodne, wytwarzające 19% energii elektrycznej. Ze względu na duży koszt budowy stopni wodnych, tego typu elektrownie powstały z reguły w bogatych państwach Europy, Ameryki Północnej oraz w Japonii. Poza nimi duże elektrownie wodne posiadają Rosja oraz Brazylia.

W elektrowniach atomowych (jądrowych) powstaje 17,4% energii elektrycznej. Energetyka jądrowa rozwinęła się przede wszystkim w państwach wysoko rozwiniętych, a nie posiadających dużych zasobów węgla, ropy naftowej lub gazu ziemnego. Koszt budowy tego typu elektrowni jest duży. Problemem jest też składowanie odpadów radioaktywnych. Największy udział energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach atomowych mają Francja, Belgia, Szwecja i Węgry.

Procentowy udział produkcji energii elektrycznej według typów elektrowni w wybranych państwach

Państwo Elektrownie cieplne Elektrownie wodne Elektrownie atomowe
Belgia 42,1 1,6 56,3
Brazylia 6,8 93,2 0,0
Chiny 80,4 18,1 1,5
Francja 7,3 17,0 75,7
Norwegia 0,5 99,5 -
Polska 97,2 2,8 -

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.