Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Główne regiony rolnicze świata

Główne regiony rolnicze świata

Głównymi kryteriami podziału świata na regiony rolnicze są warunki glebowe i klimatyczne, rodzaje upraw i chowu oraz typ gospodarki rolnej.

Wyróżnia się 10 regionów rolniczych na świecie:

1. Region zachodnioeuropejski - należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej. Cechuje się przewagą intensywnego, towarowego rolnictwa o mieszanej produkcji roślinno-zwierzęcej.

2. Region wschodnioeuropejsko-syberyjski - występuje w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w azjatyckiej części Rosji (w dawnych krajach komunistycznych). Przeważa w nim rolnictwo wielkoobszarowe, uspołecznione o dość dużym stopniu mechanizacji. Wyjątkiem jest Polska oraz państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii, gdzie przeważa drobne rolnictwo indywidualne. Towarowość rolnictwa jest różna. Przeważa mieszany roślinno-zwierzęcy kierunek produkcji, a w Europie Wschodniej - kierunek roślinny.

3. Region środkowoazjatycki - przeważa w nim ekstensywne rolnictwo uspołecznione o mieszanym kierunku produkcji. Na terenach nawadnianych uprawiana jest przede wszystkim bawełna.

4. Region wschodnioazjatycki - obejmuje większość Chin, Koreę Północną i Wietnam. Przeważa tam wielkoobszarowe rolnictwo uspołecznione. Niewielka jest towarowość tego rolnictwa.

5. Region południowo- i południowo-wschodnioazjatycki - ten typ upraw występuje na Półwyspie Indochińskim, w Indiach, Bangladeszu, Korei Południowej, Indonezji i Japonii. Dominują w nim niewielkie gospodarstwa chłopskie. Jest to gospodarka intensywna, lecz niskotowarowa. Wyjątkiem jest Japonia, gdzie towarowość produkcji jest wysoka.

6. Region zachodnioazjatycko-północnoafrykański - obejmuje północną Afrykę oraz zachodnią Azję do Pakistanu włącznie. Cechuje się małą wielkością gospodarstw. Jest to rolnictwo ekstensywne. Na obszarach nawadnianych występuje gospodarka intensywna, lecz niskotowarowa. Na terenach pustynnych dominuje pasterstwo koczownicze.

7. Region afrykański - Afryka na południe od Sahary. Najczęściej jest to gospodarka prymitywna o małej produktywności. Wyjątkiem jest RPA, gdzie występuje intensywne rolnictwo wysokotowarowe.

8. Region północnoamerykański - obejmuje Kanadę i USA. Przeważa gospodarka wysokotowarowa, intensywna lub ekstensywna. Cechą charakterystyczną jest wysoki stopień specjalizacji produkcji.

9. Region Ameryki Łacińskiej - występują w nim tradycyjne gospodarstwa chłopskie oraz wielkoobszarowe gospodarstwa plantacyjne. Znaczący jest też ekstensywny chów bydła.

10. Region australijsko-nowozelandzki - posiada podobne cechy jak region północno-amerykański. Jest to rolnictwo wysokotowarowe o wysokim stopniu specjalizacji.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.