Wybierz dział

Usługi socjalne

Usługi socjalne

Spośród usług socjalnych najważniejsza jest służba zdrowia. Podobnie jak w innych rodzajach usług i w tej dziedzinie występują duże różnice między krajami wysoko i słabo rozwiniętymi.

Ludność przypadająca na jednego lekarza w wybranych państwach

Państwo Ludność na 1 lekarza
Chiny 630
Grecja 290
Hiszpania 250
Indie 2170
Niemcy 310
Polska 430
RPA 1520
USA 390
Ukraina 230
Włochy 190

Stan zdrowia ludności krajów słabo rozwiniętych jest często katastrofalny. W dużym stopniu udało się opanować epidemiczne choroby zakaźne, lecz często występują inne choroby wynikające z niskiego poziomu higieny, niedożywienia a także braku dostępu do dobrej wody pitnej. Niedostatki opieki medycznej wyrażają się zarówno w niedoborze lekarzy i średniego personelu medycznego, jak również w słabym rozwoju szpitali.

Łóżka szpitalne w wybranych państwach

Państwo Łóżka na 10000 ludności
Białoruś 122
Bułgaria 105
Chiny 26
Francja 118
Indie 7
Japonia 135
Meksyk 10
Polska 64
Rosja 119
USA 46

Słabość służby zdrowia wynika przede wszystkim z jej niedoinwestowania. Przyczyną jest ogólny słaby rozwój gospodarczy tych państw.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.