Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Usługi oświatowe

Usługi oświatowe

Jedną z najważniejszych dziedzin wchodzących usług niematerialnych są usługi oświatowe. Edukacja ma ogromny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny państwa. Poza tym oświata jest ważnym czynnikiem postępu cywilizacyjnego oraz pełni funkcje wychowawcze kształtując odpowiednie postawy społeczne.

Uczniowie średnich szkół ogólnokształcących w wybranych państwach

Państwo Uczniowie szkół ogólnokształcących w tysiącach Uczniowie szkół ogólnokształcących na 1000 ludności
Białoruś 930 90
Chiny 53710 44
Hiszpania 3560 91
Irlandia 350 98
Nowa Zelandia 340 96
Polska 680 18
RPA 3700 90
Szwecja 540 80
Węgry 140 14
Włochy 2740 48

W wielu krajach wysoko rozwiniętych uczęszczanie do szkół średnich jest obowiązkowe. Powszechnie przestrzegana jest zasada równego dostępu do edukacji. Z drugiej strony, kraje słabo rozwinięte nie uporały się jeszcze z analfabetyzmem. Problemem jest także brak w tych państwach wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Duża różnica w jakości usług oświatowych występuje między obszarami miejskimi i wiejskimi. Zauważalna jest także duża dysproporcja między państwami wysoko i słabo rozwiniętymi w ilości studentów szkół wyższych.

Studenci szkół wyższych w wybranych państwach

Państwo Studenci w tysiącach Studenci na 10000 ludności
Australia 960 540
Brazylia 1720 109
Chiny 5620 46
Indie 5580 60
Kanada 2010 698
Korea Południowa 2230 496
Nowa Zelandia 160 460
Polska 960 248
RPA 620 152
USA 14420 540

W państwach wysoko rozwiniętych studiuje wiele osób z krajów słabo rozwiniętych. Najzdolniejsi z nich pozostają jednak po studiach w tych państwach. Jest to proces tzw. drenażu mózgów.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.