Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Transport powietrzny i wodny

Transport powietrzny i wodny

Transport lotniczy (powietrzny) jest najdroższym rodzajem transportu. Jest jednak niezastąpiony w państwach o dużych obszarach oraz na terenach niedostępnych dla innego rodzaju transportu. Należy również dodać, że jest to transport najszybszy i statystycznie najbezpieczniejszy. Wymaga on jednak wysoko kwalifikowanej kadry pilotów i obsługi naziemnej.

Potentatem w transporcie lotniczym są Stany Zjednoczone. Amerykańskie towarzystwa lotnicze przewożą 30% ładunków i 40% pasażerów. Dlatego też 6 największych towarzystw lotniczych świata to towarzystwa amerykańskie - American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, US Air, Continental Airlines i Northwest. Poza amerykańskimi liniami lotniczymi największy udział w światowych przewozach mają British Airways, Lufthansa, TWA oraz Air France. Dość duże znaczenie mają też linie powstałe po rozpadzie radzieckiego Aerofłotu. Prawie wszystkie towarzystwa lotnicze na świecie skupione są w międzynarodowej organizacji IATA.

Również największe porty lotnicze znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Są to porty w Atlancie i Chicago.

Największe porty lotnicze świata

Port lotniczy Ilość pasażerów w mln
Atlanta (Hartsfield) 85,9
Chicago (O'Hare) 76,5
Londyn (Heathrow) 67,9
Tokio 63,3
Los Angeles 61,5
Dallas / Fort Worth 59,2
Paryż (Charles de Gaulle) 53,8
Frankfurt nad Menem 52,2
Amsterdam 44,2
Las Vegas 44,0

W międzynarodowym transporcie lotniczym największe natężenie ruchu występuje na trasach między Europą Zachodnią a Ameryką Północną.

Wodny transport śródlądowy jest najtańszym rodzajem transportu. Jego wadą jest niewielka szybkość oraz bardzo duży koszt regulacji szlaków wodnych. Znaczenie tego transportu zależy również od wahania stanów wody i okresu zlodzenia.

Najważniejszymi szlakami żeglugi śródlądowej na świecie są:

- system Wielkich Jezior Amerykańskich wraz z Rzeką Świętego Wawrzyńca - zapewnia on połączenie wielkich aglomeracji USA i Kanady (Chicago, Detroit, Cleveland, Toronto, Montreal, Nowy Jork);

- system rzek Europy Zachodniej - główną osią tego systemu jest Ren. Połączony jest on siecią kanałów z Sekwaną, Rodanem, Łabą i Dunajem. System ten łączy Morze Północne z Morzem Śródziemnym;

- system Dunaju - rzeka ta przepływa przez Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, Jugosławię, Bułgarię i Rumunię. Żegluga śródlądowa wykorzystuje w szczególności odcinek między Wiedniem a Budapesztem;

- system Wołgi - ta najdłuższa rzeka Europy połączona jest siecią kanałów z Donem, Dźwiną i Newą.

Poza wymienionymi systemami duże znaczenie dla żeglugi śródlądowej mają:

- w Europie - Dniepr i Pad;

- w Azji - Jangcy, Ganges i Amur;

- w Ameryce Północnej - Missisipi i Missouri;

- w Ameryce Południowej - Amazonka, Parana i Paragwaj;

- w Afryce - Niger i Zambezi.

Żegluga morska dzieli się na kabotażową i międzykontynentalną. Przewozi ona głównie ropę naftową, węgiel kamienny, rudy metali oraz płody rolne (zwłaszcza zboże i owoce). Międzykontynentalna żegluga pasażerska zdecydowanie przegrywa z transportem lotniczym, który jest szybszy i wygodniejszy.

Morski transport kabotażowy odbywa się między portami tego samego państwa. Ma duże znaczenie w takich krajach jak USA, Kanada, Japonia, Chiny, Włochy, Rosja, Australia, Brazylia, Indie oraz Indonezja.

Główne szlaki żeglugi międzykontynentalnej łączą porty państw eksportujących ropę naftową ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Europą Zachodnią.

Główne szlaki towarowej żeglugi morskiej na świecie.

Na głównych trasach oceanicznych leżą największe porty morskie. Większość z nich to porty uniwersalne, przystosowane do przeładunku różnych towarów. Wytworzyły się również porty wyspecjalizowane (np. węglowe, naftowe, przystosowane do wywozu rud metali). Generalnie największe porty świata skupiły się w 4 regionach:

1. Europa Zachodnia z wielkimi portami w Rotterdamie, Antwerpii, Marsylii, Londynie i Hamburgu.

2. Stany Zjednoczone - Nowy Jork, Nowy Orlean, Houston.

3. Atlantyckie wybrzeża Ameryki Południowej - Rio de Janeiro, Buenos Aires.

4. Wschodnia Azja - porty Japonii, Szanghaj, Singapur.

Największe porty morskie świata

L.p. Port Państwo
1 Rotterdam Holandia
2 Kobe Japonia
3 Chiba Japonia
4 Nowy Orlean USA
5 Singapur Singapur
6 Nagoja Japonia
7 Jokohama Japonia
8 Houston USA

Niezwykle ważne dla żeglugi morskiej są kanały: Panamski, Sueski i Kiloński. Zdecydowanie skracają one czas przewozu towarów i pasażerów.

Większość statków na świecie zarejestrowana jest w państwach tzw. taniej bandery (Liberia, Panama, Grecja, Cypr, Bermudy, Bahamy). Armatorom opłaca się rejestrować statki w tych państwach, gdyż mniejsze są tam opłaty rejestracyjne i podatki, a także mniejsze wymagania dotyczące stanu technicznego statków. Poza krajami taniej bandery dużą flotę morską posiadają: Wielka Brytania, Japonia, Norwegia, Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Korea Południowa.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.