Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zasoby przyrody i gospodarowanie nimi

Zasoby przyrody i gospodarowanie nimi

Zasoby przyrody dzielimy na odnawialne i nieodnawialne. Odnawialne zasoby przyrody po zniszczeniu lub wyczerpaniu można odzyskać. Są to: rośliny, zwierzęta, woda, gleba, powietrze.

Nieodnawialnych zasobów przyrody po wyczerpaniu nie można odzyskać. Są to: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy metali, skały wapienne.

Eksploatacja złóż surowców energetycznych i minerałów powoduje zmiany krajobrazu i zniszczenie gleby. Złoża surowców energetycznych wyczerpują się bardzo szybko, dlatego człowiek stara się wykorzystać energię słońca i wiatru na swoje potrzeby.

Człowiek chroni przyrodę poprzez:

- tworzenie parków narodowych: w Polsce jest obecnie dziewiętnaście takich parków;

- tworzenie rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej: w Polsce jest ich ponad tysiąc;

- tworzenie parków krajobrazowych,

- obejmowanie ochroną ginących gatunków roślin i zwierząt: roślin objętych ochroną nie wolno zrywać, niszczyć, a zwierząt łapać ani płoszyć;

najbardziej znane rośliny chronione w Polsce to: sasanka, krokus, przebiśnieg; znane zwierzęta chronione to: żubr, niedźwiedź, rzekotka.

Zniszczone tereny poddaje się rekultywacji, czyli przywróceniu do stanu pierwotnego. Jest to proces długotrwały i kosztowny.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko przyrodnicze
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko przyrodnicze
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko przyrodnicze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.