Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zasoby przyrody i gospodarowanie nimi

Zasoby przyrody i gospodarowanie nimi

Zasoby przyrody dzielimy na odnawialne i nieodnawialne. Odnawialne zasoby przyrody po zniszczeniu lub wyczerpaniu można odzyskać. Są to: rośliny, zwierzęta, woda, gleba, powietrze.

Nieodnawialnych zasobów przyrody po wyczerpaniu nie można odzyskać. Są to: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy metali, skały wapienne.

Eksploatacja złóż surowców energetycznych i minerałów powoduje zmiany krajobrazu i zniszczenie gleby. Złoża surowców energetycznych wyczerpują się bardzo szybko, dlatego człowiek stara się wykorzystać energię słońca i wiatru na swoje potrzeby.

Człowiek chroni przyrodę poprzez:

- tworzenie parków narodowych: w Polsce jest obecnie dziewiętnaście takich parków;

- tworzenie rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej: w Polsce jest ich ponad tysiąc;

- tworzenie parków krajobrazowych,

- obejmowanie ochroną ginących gatunków roślin i zwierząt: roślin objętych ochroną nie wolno zrywać, niszczyć, a zwierząt łapać ani płoszyć;

najbardziej znane rośliny chronione w Polsce to: sasanka, krokus, przebiśnieg; znane zwierzęta chronione to: żubr, niedźwiedź, rzekotka.

Zniszczone tereny poddaje się rekultywacji, czyli przywróceniu do stanu pierwotnego. Jest to proces długotrwały i kosztowny.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko przyrodnicze
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko przyrodnicze
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko przyrodnicze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.