Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ukształtowanie powierzchni

Ukształtowanie powierzchni

Na ukształtowanie terenu i krajobraz miały wpływ siły z wnętrza Ziemi, powodujące wypiętrzenie gór, i siły zewnętrzne, czyli zlodowacenia, które występowały w Polsce kilka razy. Dzięki ich działaniu formy terenu ukształtowały się w charakterystyczne pasy.

Pasy krajobrazowe to duże tereny tworzące całość o podobnych cechach krajobrazu.

Pasy krajobrazowe Polski

W każdym pasie występują różnice, które związane są z:

- położeniem,

- budową geologiczną,

- szatą roślinną,

- przeszłością historyczną,

- tradycją kulturową.

Pozwala to wyodrębnić krainy geograficzne.

Krainy geograficzne

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko przyrodnicze
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko przyrodnicze
  • Podstawowa
  • Przyroda
  • Środowisko przyrodnicze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.