Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Człowiek zmienia środowisko

Człowiek zmienia środowisko

Człowiek od zarania dziejów ingerował w środowisko przyrodnicze naszej planety. Budował domy, zakładał osady, później budował miasta, wydobywał surowce naturalne, używał nawozów, budował drogi, zakłady przemysłowe, a przede wszystkim karczował lasy.

Wpływ działalności człowieka na krajobraz w ostatnich latach jest bardzo intensywny, co związane jest ze zdobyczami nauki i techniki. Ludzie wędrują ze wsi do miast, budują duże osiedla na małych przestrzeniach, rozwijają przemysł.

Działania te powodują zanikanie naturalnego krajobrazu.

Wieś to teren pozamiejski, mieszkańcy wsi trudnią się głównie pracą na roli. Występują tu zabudowania mieszkalne (parterowe lub piętrowe) i gospodarskie (stajnie, stodoły), a wokół nich pola i ogrody. Przez wieś biegną drogi, wzdłuż których zbudowane są domy, ale są też gospodarstwa oddalone, samotne wśród pól.

Na obszarze wsi występują grunty orne, sady, łąki, pastwiska i lasy. Są to użytki rolne uprawiane przez rolników. Na polach uprawia się: zboża, rośliny pastewne, rośliny przemysłowe, warzywa, rośliny okopowe. Część mieszkańców wsi trudni się sadownictwem, uprawia się drzewa i krzewy owocowe. W pobliżu sadów zakłada się pasieki z pszczołami, aby owady mogły zapylać kwiaty uprawianych drzew i krzewów oraz aby dostarczały miodu.

Pastwiska służą do wypasu krów, koni i owiec. Na łąkach kosi się trawy, aby było siano dla zwierząt w jesieni i zimie.

Miasto - duży obszar intensywnie i planowo zabudowany, podlegający odrębnej administracji, zamieszkany przez ludność wykonującą zawody nierolnicze. Na terenie miast znajdują się domy mieszkalne wielorodzinne, zakłady przemysłowe, usługowe, szpitale, urzędy, biura, szkoły. Jest wiele sklepów różnej branży. Jest tu rozwinięta komunikacja, jeżdżą autobusy, tramwaje, pociągi, w dużych miastach są porty lotnicze. Są kina, teatry, muzea, wystawy, różne szkoły i wyższe uczelnie.

Do miast dowozi się żywność wyprodukowaną na wsi, dostarcza się wody z rzek i jezior.

Uciążliwość miasta:

- hałas,

- zanieczyszczenie powietrza,

- ścieki,

- odpady,

- mało zieleni.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.