Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Człowiek zmienia środowisko

Zanieczyszczenie powietrza

Powietrze jest mieszaniną takich gazów, jak: azot (N), tlen (O), argon (Ar), dwutlenek węgla (CO2), wodór (H).

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na:

Zanieczyszczenie powietrza

Podstawowymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są:

- elektrownie i elektrociepłownie,

- hutnictwo,

- przemysł chemiczny,

- rozwój motoryzacji.

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe bardzo niekorzystnie wpływają na rośliny, gdyż:

- zatykają aparaty szparkowe,

- pokrywają nieprzenikliwą warstwą pyłu liście i igły,

- wnikając do wnętrza liści niszczą chlorofil.

Do bardzo niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły. Dwutlenek siarki i tlenki azotu przedostają się z powietrza do gleby w postaci kwaśnych deszczów (np. kwasu siarkowego), powodując zakwaszenie gleb i niszczenie szaty roślinnej, głównie lasów iglastych.

Na organizm człowieka szkodliwie wpływają również związki arsenu, ołowiu, cynku, miedzi, które wywołują nieżyty oskrzeli, rozedmę płuc, pylicę, raka płuc.

Podwyższona zawartość dwutlenku węgla w atmosferze przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, czyli ocieplania klimatu. Prowadzi to do topnienia lodowców i podnoszenia się poziomu wód morskich, co może grozić zalaniem części lądu.

Innym niebezpiecznym dla biosfery (środowiska) zjawiskiem jest „dziura ozonowa”. Ozon to trójatomowa cząsteczka tlenu (O3). Tlen w tej postaci tworzy warstwę ochronną występującą w stratosferze (warstwa atmosfery), która ma za zadanie ochraniać powierzchnię Ziemi przed nadmiarem promieniowania ultrafioletowego.

Jej prawidłowemu funkcjonowaniu zagraża freon - gaz używany w lodówkach i aerozolach. Podczas rozpadu cząsteczki freonu uwalnia się atom chloru (Cl), który rozbija cząsteczki ozonu (O3) i w ten sposób dochodzi do rozrzedzenia warstwy ochronnej, czyli tworzenia „dziur ozonowych”, a w konsekwencji przenikania nadmiaru promieniowania ultrafioletowego na powierzchnię Ziemi. Nadmiar promieniowania jest szkodliwy dla organizmów i człowieka, wywołuje m.in. raka skóry, choroby oczu.

W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza należy:

- wprowadzać urządzenia odpylające, np. filtry, odpylacze na kominy w zakładach przemysłowych;

- używać bezołowiowych i bezsiarkowych paliw;

- wstrzymywać lub ograniczyć produkcję substancji szkodliwych, np. freonu;

- sadzić pasy zieleni w celach ochronnych;

- stosować w przemyśle nowoczesne technologie, które ograniczają emisje pyłowe.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze
 • Podstawowa
 • Przyroda
 • Środowisko przyrodnicze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.