Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kierunki i natężenie migracji na świecie

Kierunki i natężenie migracji na świecie

Migracje (ruch wędrówkowy) towarzyszą ludzkości od początku jej dziejów. Polegają na zmianie miejsca zamieszkania na stałe lub na pewien okres. Głównymi przyczynami migracji ludności są:

- dążenie do poprawy bytu materialnego (migracje ekonomiczne),

- wysiedlenia oraz repatriacje (migracje polityczne),

- konflikty zbrojne,

- klęski żywiołowe,

- pielgrzymki (migracje religijne).

Migracje dzieli się na zewnętrzne i wewnętrzne. Migracje zewnętrzne to przemieszczanie się ludności pomiędzy różnymi krajami.

Przykładami największych migracji starożytności i średniowiecza są:

- ruchy ludności krajów śródziemnomorskich (Grecji, Fenicji, Rzymu) w kierunku Azji, północnej Afryki i Europy Zachodniej,

- rozprzestrzenianie się ludów germańskich i celtyckich w Europie,

- ruchy ludów mongolskich w Azji i Europie,

- ekspansja Arabów i Turków do północnej Afryki i południowo-zachodniej Azji.

Nowym impulsem do masowych migracji zewnętrznych były wielkie odkrycia geograficzne. Zapoczątkowana została wówczas trwająca przez wiele wieków ekspansja ludności europejskiej (głównie Portugalczyków, Hiszpanów i Anglików) do Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Znaczącym ruchem migracyjnym w tamtych czasach był także wywóz murzyńskich niewolników z Afryki do obu Ameryk.

W XIX i XX wieku głównym celem migracji były Stany Zjednoczone, a następnie Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Argentyna, Wenezuela i Afryka Południowa. Szczyt tych migracji przypadł na pierwszą dekadę XX wieku.

Po II wojnie światowej migracje do Stanów Zjednoczonych zdominowali Azjaci - głównie Chińczycy i Japończycy. Współcześnie obok Ameryki Północnej głównym regionem imigracyjnym jest Europa Zachodnia. Migruje do niej ludność z Europy Wschodniej oraz dawnych kolonii afrykańskich i azjatyckich.

Migracje wewnętrzne zachodzą w granicach danego kraju. Przykładami tego typu migracji mogą być:

- ruchy ludności ze wschodnich do zachodnich stanów USA,

- przemieszczanie się ludności murzyńskiej z południowych do północnych stanów USA,

- ekspansja Rosjan na Syberię i Daleki Wschód,

- zachodząca prawie we wszystkich krajach migracja ludności ze wsi do miast, głównie w poszukiwaniu pracy.

Do najważniejszych regionów migracji współczesnych na świecie należą:

- migracja do Stanów Zjednoczonych. Znaczną część migracji do USA stanowią Chińczycy oraz inni przedstawiciele krajów azjatyckich;

- migracja do Europy Zachodniej. Znaczna część imigrantów przybywających do Europy Zachodniej pochodzi z państw będących niegdyś europejskimi koloniami w Afryce i Azji;

- migracja z biedniejszych do bogatszych państw Unii Europejskiej;

- migracje będące skutkiem konfliktów zbrojnych, głównie w Afryce i w Azji.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.