Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przestrzenne rozmieszczenie upraw w Polsce

Przestrzenne rozmieszczenie upraw w Polsce

Najpowszechniej uprawianą rośliną w Polsce jest pszenica. Jej uprawa zajmuje ponad 20% powierzchni zasiewów, a roczne zbiory kształtują się na poziomie 10 mln t. Pszenica jest zbożem wymagającym dobrych warunków glebowych i wilgotnościowych. Główne rejony uprawy to Nizina Śląska, Przedgórze Sudeckie, Podkarpacie, Wyżyna Lubelska i Żuławy Wiślane.

Drugim zbożem chlebowym jest żyto. Nie ma dużych wymagań glebowych i może być uprawiane na słabych, piaszczystych glebach. Powierzchnia uprawy jest niewiele mniejsza niż pszenicy (ponad 18% powierzchni zasiewów). Roczne zbiory wynoszą 4-5 mln t. Daje nam to pierwsze miejsce na świecie. Główne rejony uprawy to centralna Polska, Podlasie, Pomorze, Wielkopolska i Ziemia Lubuska.

Coraz częściej uprawia się w Polsce pszenżyto - krzyżówkę pszenicy i żyta. Powierzchnia jego uprawy wynosi około 5% gruntów ornych, a roczne zbiory około 2 mln t.

Jęczmień jest zbożem wymagającym pod względem glebowym i klimatycznym. Zużywany jest jako pasza, kasza oraz surowiec do produkcji piwa. Roczne zbiory wynoszą prawie 4 mln t. Uprawia się go na Nizinie Śląskiej, Kujawach, Żuławach oraz na Pojezierzu Mazurskim.

Zmniejsza się w Polsce znaczenie uprawy owsa. Jest on zbożem paszowym o niewielkich wymaganiach glebowych i klimatycznych. Uprawiany jest głównie na Podlasiu i w Karpatach.

Tradycyjną polską uprawą są ziemniaki. Zajmują ponad 10% powierzchni uprawnej (3 miejsce po pszenicy i życie). Mają małe wymagania glebowe i klimatyczne. Roczne zbiory przekraczają 12 mln t. Główne rejony uprawy to środkowa Polska i Podlasie.

Uprawianą w Polsce rośliną cukrodajną są buraki cukrowe. Mają duże wymagania glebowe. Uprawiane są w pasie ciągnącym się od Żuław przez Kujawy, Wielkopolskę, Nizinę śląską do Przedgórza Sudeckiego oraz na Wyżynie Lubelskiej. Roczne zbiory kształtują się na poziomie 13 mln t.

Główną polską rośliną oleistą jest rzepak i rzepik. Jest uprawą wymagającą dobrych gleb i dużej wilgotności. Głównymi rejonami uprawy są Żuławy, Kujawy, Nizina Śląska i Przedgórze Sudeckie.

Zmniejszeniu ulega powierzchnia uprawy roślin włóknistych - lnu i konopi. Len uprawia się w województwach północnych, na Nizinie Śląskiej, Wyżynie Lubelskiej i w Wielkopolsce, konopie natomiast na Wyżynie Lubelskiej, Nizinie Śląskiej i Żuławach.

Zmniejsza się także powierzchnia uprawy tytoniu. Uprawiany jest głównie na Wyżynie Lubelskiej, na Podkarpaciu oraz w rejonie Grudziądza i Augustowa.

Ważnym surowcem potrzebnym do produkcji piwa oraz dla przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego jest chmiel. Rejony jego uprawy znajdują się na Wyżynie Lubelskiej i w Wielkopolsce.

Polska wyróżnia się dużą produkcją warzyw. Uprawiane są głównie w pobliżu dużych miast oraz dużych zakładów przetwarzających warzywa.

Dość duży udział w strukturze upraw mają rośliny pastewne (buraki pastewne, koniczyna, lucerna, brukiew, marchew). Powszechnie uprawiane są w Karpatach oraz na Mazurach.

Polska jest znaczącym producentem owoców: porzeczek, truskawek, malin, jabłek. Istnieją trzy główne regiony sadownicze:

1. Region mazowiecki - w rejonach Grójec - Góra Kalwaria oraz Łowicz - Skierniewice dominuje uprawa jabłoni, między Płońskiem a Płockiem uprawia się maliny, a w okolicy Włocławka porzeczki i agrest.

2. Region lubelski ciągnie się od Sandomierza do Puław. Uprawia się tam brzoskwinie, morele, czereśnie i orzechy włoskie.

3. Region południowy - głównie Kotlina Nowosądecka i Oświęcimska (jabłonie, śliwy).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.