Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przestrzenne rozmieszczenie hodowli w Polsce

Przestrzenne rozmieszczenie hodowli w Polsce

Drugą, obok uprawy roślin, podstawową dziedziną działalności rolniczej jest chów zwierząt gospodarskich. W Polsce najlepiej rozwinął się chów trzody chlewnej, bydła, owiec, koni i drobiu. W naszym kraju występują duże wahania pogłowia zwierząt gospodarskich. Związane jest to ze zmianami opłacalności hodowli poszczególnych rodzajów zwierząt.

Największe pogłowie ma trzoda chlewna. Kształtuje się ono w granicach 16-20 mln sztuk. Trzodę chlewną hoduje się dla pozyskania mięsa i tłuszczu. Najwięcej trzody chlewnej hoduje się w Wielkopolsce i na Kujawach oraz na Podlasiu. Roczna produkcja mięsa wieprzowego wyniosi około 1,6 mln ton.

Pogłowie bydła wynosi około 5 mln sztuk. Dominujące znaczenie ma mleczny kierunek hodowli. W porównaniu do innych krajów europejskich mleczność polskich krów nie jest wysoka. Wynosi nieco ponad 3 tys. litrów rocznie. Kierunek mięsny ma mniejsze znaczenie ze względu na dominację wieprzowiny na rynku. Dość duże znaczenie ma produkcja mięsa cielęcego. Najwięcej bydła hoduje się w Karpatach, województwie opolskim, południowej Wielkopolsce oraz na Mazurach. Roczna produkcja mleka wynosi około 12 mld litrów, mięsa wołowego około 400 tys. ton, a cielęciny ponad 40 tys. ton.

Wyraźnie spadło w ostatnich latach pogłowie owiec. Obecnie wynosi trochę mniej niż 500 tys. sztuk. Powodem tego spadku jest nieopłacalność produkcji wełny i problemy z jej skupem. Kierunek mięsny hodowli owiec w Polsce praktycznie nie istnieje, bo baranina nie jest mięsem cenionym w naszym kraju. Główne obszary chowu owiec to Karpaty, Sudety i Podlasie.

Od dawna spada w Polsce pogłowie koni. Obecnie wynosi nieco ponad 500 tys. sztuk. Konie wykorzystywane są jako siła pociągowa, niewielkie znaczenie natomiast ma produkcja mięsa końskiego. Najwięcej koni znajduje się w południowo-wschodniej i wschodniej Polsce.

W chowie drobiu dominujące miejsce zajmują kury. Ilość hodowanych kur przekracza 100 mln sztuk. Najwięcej ferm kurzych znajduje się w Polsce południowej. Wyraźnie wyodrębniły się dwa kierunki produkcji - mięsny i jajczarski. Kierunek mięsny (brojlery) skupia się w pobliżu dużych miast oraz zakładów mięsnych. Inne rodzaje drobiu (kaczki, gęsi, indyki - w sumie około 11 mln sztuk) mają mniejsze znaczenie hodowlane.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.