Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce

Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce

Na rozwój rolnictwa mają wpływ czynniki przyrodnicze takie jak: warunki glebowe, warunki klimatyczne, zasoby wodne i rzeźba terenu.

Warunki glebowe zdecydowanie określają możliwości rozwoju rolnictwa. W Polsce warunki glebowe nie są zbyt dobre. Dominują gleby średnie i słabe zajmujące ponad 60% powierzchni kraju. Najlepszymi glebami są czarnoziemy, czarne ziemie oraz niektóre mady i gleby brunatne. Zdecydowanie najmniej urodzajne są gleby bielicowe oraz gleby górskie.

Klimat Polski generalnie sprzyja rolnictwu. Okres wegetacyjny jest odpowiednio długi i wystarczająca jest roczna suma opadów. Niekorzystna natomiast jest duża zmienność pogody, występowanie przymrozków oraz intensywne letnie burze połączone z gradobiciem.

Stosunki wodne nie są niestety zbyt korzystne. Występują znaczne obszary deficytu wody, w szczególności na terenach o zbyt małych opadach (Kujawy, wschodnia Wielkopolska). Niedoborem wody cechują się także obszary piaszczyste. Istnieją również w Polsce obszary charakteryzujące się nadmiarem wody - tereny bagienne oraz doliny rzeczne. Zagrożeniem są również dość częste powodzie niszczące tereny rolnicze.

Rzeźba terenu jest generalnie korzystna. Większa część naszego kraju ma rzeźbę równinną, falistą lub pagórkowatą. Przeciwdziała to intensywnemu spływowi powierzchniowemu i ułatwia wsiąkanie wody. Poza tym ułatwia mechanizację rolnictwa i transport.

Na obszarach górskich i pojeziornych rzeźba jest mniej korzystna. Stromości sprzyjają erozji gleb.

Najlepsze warunki przyrodnicze dla rolnictwa mają: Nizina Śląska, Wyżyna Lubelska, południowa część Wyżyny Małopolskiej, okolice Przemyśla i Rzeszowa oraz Żuławy Wiślane.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.