Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii

Energia pływów morskich. Wykorzystuje ona różnicę poziomu morza w czasie przypływu i odpływu. Przypływ morski w cieśninach, zatokach oraz w ujściach rzek podnosi lustro wody nawet o kilkanaście metrów. W ujściu rzeki istnieje zapora, która zatrzymuje wodę w czasie przypływu. W czasie odpływu zgromadzona woda jest spuszczana i porusza turbiny elektrowni. Na świecie istnieje jedna duża elektrownia tego typu o mocy 240 MW - we Francji, nieopodal miasta Saint Malo przy ujściu rzeki Rance.

Energia geotermiczna. Energia ciepła skorupy ziemskiej wykorzystywana jest m.in. w Polsce do ogrzewania (Zakopane, Szaflary, Pyrzyce). Na świecie istnieje kilkanaście elektrowni wykorzystujących energię geotermiczną. Zlokalizowane są na obszarach współczesnego lub dawnego wulkanizmu. Największa elektrownia tego typu - Geyera w Stanach Zjednoczonych - posiada moc 502 MW.

Energia wiatru. Ten rodzaj energii wykorzystywany jest przez ludzi od dawna (wiatraki, żaglowce), lecz w niewielkim stopniu. Największym problemem jest uzależnienie od warunków pogodowych oraz zmienność siły wiatru.

Energia słoneczna. Ogromne są zasoby energii cieplnej i świetlnej docierające na Ziemię ze Słońca. Wskutek fotosyntezy energia ta magazynowana jest w biomasie. Pewne nadzieje wiąże się z roślinami wiążącymi energię słoneczną, które następnie można spalać lub w inny sposób odzyskiwać z nich energię. W wielu rejonach świata odpady po produkcji roślinnej służą celom energetycznym. Naturalnymi kolektorami ciepła słonecznego są oceany. W strefie międzyzwrotnikowej istnieje duża różnica między temperaturą wody na powierzchni i w głębi oceanów. Wykorzystując tę różnicę, w komorach podciśnieniowych można wytworzyć parę wodną napędzającą turbiny elektrowni. Dotychczas jednak nie powstały tego typu elektrownie. Korzysta się natomiast ze sztucznych kolektorów ciepła. Służą one zazwyczaj do ogrzewania domów. Wynaleziono także fotoogniwo przetwarzające energię świetlną Słońca bezpośrednio w energię elektryczną. Jak do tej pory są one jednak dość drogie i mało wydajne.

Energia biomasy. Biomasa to materia zawarta w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Poprzez fotosyntezę energia jest akumulowana w biomasie. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać poprzez bezpośrednie spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej drewno, słomę, odpady organiczne, oleje roślinne lub odchody zwierząt. Coraz częściej uprawia się rośliny energetyczne takie jak wierzba wiciowa lub rdest sachaliński. Zwiększa się także energetyczne znaczenie upraw kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Rośliny te przetwarzane są na płynne biopaliwo.

Synteza jądrowa. Łączenie się (synteza) atomów wodoru powoduje powstanie helu oraz wydzielanie energii. Tego typu energia powstaje we wnętrzu Słońca. Potrzebna jest jednak do tego bardzo wysoka temperatura. Wiele ośrodków badawczych poszukuje możliwości tzw. zimnej syntezy jądrowej, która nie wymagałaby bardzo wysokiej temperatury.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.