Wybierz dział

Różnica między rzeźbą młodoglacjalną a staroglacjalną

Różnica między rzeźbą młodoglacjalną a staroglacjalną

W rzeźbie młodoglacjalnej dominują wyraźne formy glacjalne i fluwioglacjalne pochodzące z ostatniego zlodowacenia. Cechą charakterystyczną jest występowanie jezior rynnowych i morenowych, wałów moreny czołowej, wysoczyzn, ozów i kemów.

Rzeźba staroglacjalna utworzyła się podczas starszych zlodowaceń. Charakterystyczny jest dla niej brak jezior, a formy polodowcowe są częściowo lub całkowicie zniszczone.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.