Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Skały przeobrażone

Skały przeobrażone

Skały przeobrażone (metamorficzne) powstają w wyniku przeobrażenia skał magmowych lub osadowych pod wpływem wysokiej temperatury i dużego ciśnienia. Procesy te zachodzą w stałym stanie skupienia (skały, które ulegają przeobrażeniu nie roztapiają się).

Różne mogą być mechanizmy prowadzące do powstawania skał przeobrażonych:

- metamorfizm kontaktowy (termiczny) - wywołany działaniem wysokiej temperatury na skały leżące w pobliżu magmy;

- metamorfizm dynamiczny (dyslokacyjny) - występuje w rejonach objętych ruchami skorupy ziemskiej, które wywierają duże ciśnienie na skały;

- metamorfizm regionalny (termodynamiczny) - związany jest z przeobrażeniami skał na dużej głębokości, dzięki czemu działa na nie równocześnie wysoka temperatura i wysokie ciśnienie.

Przykładami skał przeobrażonych są:

- gnejs - powstający z przeobrażenia granitu;

- marmur - ze skał węglanowych (wapienia, dolomitu);

- łupek krystaliczny - może powstawać z różnego rodzaju skał, ma charakterystyczny płytkowy kształt (łupek może być też skałą osadową okruchową);

- grafit - z węgla osadowego.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Skały przeobrażone

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.