Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Skały osadowe

Skały osadowe

Skały osadowe powstają na powierzchni skorupy ziemskiej wskutek nagromadzenia osadów, czyli tzw. sedymentacji.

Ze względu na sposób powstawania i gromadzenia się osadów wyróżniamy skały:

- okruchowe (klastyczne) - powstają w wyniku nagromadzenia rozdrobnionych okruchów innych skał, wcześniej istniejących. Do grupy tej należą skały luźne, takie jak piasek, żwir, pył, muł. Skałami okruchowymi są również skały zwięzłe - ił, less i glina. Luźne i zwięzłe skały okruchowe mogą ulegać diagenezie, czyli procesom prowadzącym do ich przemiany w skały lite. Przemiany te mogą zachodzić pod wpływem ciśnienia warstw nadległych, jak również w wyniku wytrącania minerałów spajających poszczególne okruchy. W ten sposób powstają:

- zlepieńce ze żwirów,

- piaskowce z piasku,

- mułowce z mułu,

- iłowce z iłu;

- organogeniczne (pochodzenia organicznego) - powstają wskutek nagromadzenia szczątków organizmów roślinnych lub zwierzęcych. W ten sposób powstają wapienie zbudowane głównie z węglanu wapnia. Przykładami wapieni mogą być:

- wapienie muszlowe wytworzone z muszli mięczaków,

- wapienie koralowe ze szkieletów koralowców tworzących rafy koralowe,

- wapienie krynoidowe ze szkieletów liliowców,

- kreda z mikroskopijnych szkieletów planktonu, głównie otwornic.

Ze szczątków zwierzęcych powstają również skały krzemionkowe - np. radiolaryty. Krzemionka pochodzi ze szkieletów promienic (radiolarii).

Przez nagromadzenie i przeobrażenie materii roślinnej powstaje węgiel. W zależności od zawartości węgla atomowego wyróżniamy:

- torf - około 60% zawartości C,

- węgiel brunatny - 65-78%,

- węgiel kamienny - 78-92%,

- antracyt - do 97% zawartości C.

Pochodzenia organicznego są również węglowodory, takie jak: gaz ziemny, ropa naftowa, wosk ziemny i asfalt.

- chemiczne - powstają wskutek wytrącania się związków chemicznych zawartych w wodzie. W ten sposób powstają wapienie nieorganiczne - wapienie oolitowe, martwica wapienna. Innymi skałami chemicznymi są:

- anhydryt - siarczan wapnia,

- gips - uwodniony siarczan wapnia,

- sól kamienna - chlorek sodu,

- sól potasowa - chlorek potasu.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.